Proč nemám rád Lidové noviny

Lidové noviny Jiřího Rumla, Rudolfa Zemana a Jiřího Hanáka byly pro mne nejlépe dělanými novinami po roce 1989. Doslova jsem se těšil na každé jejich nové číslo, z nichž každé přinášelo nějaký pozitívní vklad do budování nového státu, jako za časů Ferdinanda Peroutky.… Celý příspěvek…

K teorii dynamické stability ekonomických soustav

Již před dvěma roky se do rukou českých čtenářů, dychtivých studia politické ekonomie, dostala slavná „Ekonomie“ Samuelsona a Nordhause. Začínající i zkušení ekonomové tak mají k dispozici publikaci, která podává ucelený výklad zákonitostí tvorby a rozdělování společenské hmotné produkce a která se zásadně liší od jednostranného marxistického výkladu, jenž poskytovaly učebnice a vědecké práce, vydávané za komunistického režimu.… Celý příspěvek…