Nešťastná to žena!

Reakce na článek:  Václava Vladyková – Ženám jde víc o výsledky – HN 12.2002

Mlčky, i když s rostoucí nevolí, zaznamenávám množící se „zasvěcené“ názory samozvaných  advokátek ženské poloviny naší populace na její patriarchální útlak.… Celý příspěvek…

Jak vzdělávat generace pro globální civilizaci?

Jsem neochvějným optimistou v tom smyslu, že odmítám resignovat na možnost positivního východiska z jakékoli svízelné situace. Zkušenost historická i moje osobní mi potvrzuje, že jednotlivec i lidské společenství, třeba pozvolna, s překonáním utrpení a vynaložením velkého úsilí, vrátí po všech krizích běh světa vždy zpět ke zdravému životu a vývoji.… Celý příspěvek…