Nepřípustné tolerování vandalismu

Vážení veřejní činitelé a manažeři,

není to poprvé, co se na Vás obracím se žádostí, abyste konečně účinně zakročili v závažném veřejném problému. Bohužel musím konstatovat, že jsem se od Vás většinou nedočkal odpovědi, nebo dočkal odpovědi, že odpovědný je někdo jiný. Že jsem též nezaznamenal ani jakoukoli snahu problém řešit.

O co jde?

Bydlím v MČ Praha 14 v sídlišti Jahodnice. Zde se již několik roků neustále opakuje vytloukání zasklení čekáren městských autobusů na stanicích Jahodnice a Lomnická. Poslední případ je z Nového roku 2008, kdy byly opět důsledně vytlučena všechna skla na stanici Lomnická (ve směru do Prahy). Za posledních 10 roků odhaduji souhrnnou škodu řádově na statisíce Kč.

Toto vandalství evidentně souvisí s nedalekou restaurací Na Baště. S opilci, kteří zde tímto způsobem vyjadřují své pohrdání slušností a občanskou morálkou.

V mých minulých mailech jsem radě MČ Praha 14, Městské policii v Praze 14, primátorovi HM Prahy a řediteli DP Praha navrhoval několik konkrétních opatření, která by vedla k dopadení a exemplárnímu potrestání pachatelů, včetně jejich oznámení v mediích. Navrhoval jsem umístění kamer, třeba jen dočasných a bezdrátově připojených, zvýšení uniformovaného policejního dohledu nad touto lokalitou zejména ve dnech, kdy se tradičně konzumuje alkohol ve zvýšené míře (např. Silvestr), případně občasné nasazení neuniformovaných policistů ve jmenované restauraci. Na vše jsem dostal unifikovanou odpověď, že na to nejsou prostředky (finanční nebo personální). Co se finančních nákladů týká, byly by nesporně nižší, než dosavadní sumární náklady na opakované zasklívání stanic.

Nabývám dokonce podezření, že neustálé zasklívání stanic vyhovuje firmě, která je provádí a která si nečinnost DP Praha „zajistila“ za odměnu u příslušného odpovědného funkcionáře. Při takovémto „hospodaření“ v DP Praha není pak divu, že „musí“ tak drasticky zvyšovat jízdné. Žádám, abyste tuto mojí domněnku zároveň považovali za podnět k protikorupčnímu šetření v DP Praha.

9. ledna 2008