Daň logaritmicky progresivní – vysvětlení s příklady

Uvedu návrh na vyměřování daně z příjmu fyzických osob, který jistě vyvolá bouřlivý odpor konzervativních a post-neoliberálních dogmatiků a multimilionářů. Pokřik o olupování úspěšných sociálním státem. V mé literatuře jsem dostatečně vysvětlil, proč je kapitál povinen, a ve vlastním zájmu nucen, odevzdávat větší část ze svého zisku na veřejné investice a služby, to zde nebudu opakovat.

Návrh vyměřování daně z příjmu fyzických osob je jenom schématem, které reflektuje dnešní situaci v ČR. Číselné hodnot nelze považovat za rigidně požadované, ale jen za příklad, osvětlující princip konstrukce této daně.

 Při vyměřování daně se vychází z měsíčního hrubého příjmu na osobu v domácnosti plátce.
Do počtu členů domácnosti se započítávají děti ve věku od 3 do 18 let (mladší by dostávaly sociální podporu). Odpočet z daňového základu na každé dítě by měl být zvýšen na cca 18.000 Kč/rok a daňové přiznání by podávali manželé společné.   

 Kontinuálně progresivní daň by se vypočítávala podle následujícího vzorce, až do horního limitu 95%. Koeficienty vycházejí ze zadání, že daň má být nulová při HPMO = 5000 Kč
(log 3,7) a dosahovat limitu 95% při HPMO = 20 mil. Kč (log 7,3).

 %DPFO = 26 . ( log HPMO – 3,7)

Kde

            %DPFO          je daň z příjmu fyzických osob v %

            HPMO                        je hrubý měsíční příjem na osobu v domácnosti v Kč

 Vyjádřeno slovně:

Při HPMO 5.000 Kč je daň nulová. Potom roste lineárně s logaritmem HPMO až do limitu

95% a dále je konstantní.

 Ke stanovení číselných koeficientů 26 a 3,7

Tyto koeficienty byly stanoveny ze zadání, že daň má být nulová při HPMO  5.103 (5.000) Kč a dostoupit stropu při HPMO 2.107 (20 milionů)Kč. (Připomínám, že na každou osobu domácnosti)

Tyto koeficienty by byly variabilní, měnitelné v každoročním zákonu o daních z příjmu, podle potřeby vyrovnanosti státního rozpočtu.

  Protože některým expertům dělá potíž logaritmování, přidávám ještě tabulku, která snad bude každému srozumitelná.

HPMO    tis.

20

30

40

50

70

Daň

%

15,6

20,3

23,5

26,0

29,7

HPMO    tis.

100

200

300

400

500

700

Daň

%

33,8

41,6

46,2

49,4

52,2

55,6

HPMO    mil.

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Daň

%

59,8

67,6

72,3

75,5

78,0

  PŘÍKLADY

             Zaměstnankyně samoživitelka se dvěma dětmi do 18 let

             hrubá mzda                          16.100 Kč

             odpočet na 2 děti                  -  3.000 Kč

             HPMO 13.100 : 3                     4.370 Kč

             je pod limitem 5.000 Kč

             daň                                                 0,0 %

_____________________________________________________________________

            Zaměstnanec se zaměstnanou manželkou a 2 dětmi do 18 let 

            hrubá mzda                          25.000 Kč + 19.000 Kč = 44.000 Kč

            odpočet na 2 děti                  -  3.000 Kč

            HPMO 41.000 : 4                    10.250 Kč

            daň (%DPFO)                             7,8 %

_____________________________________________________________________

            Ženatý zaměstnanec s nadprůměrnými příjmy se 3 vyživovanými dětmi 

            Hrubá mzda                           200.000 Kč

            Odpočet na 3 děti                   -  3.850 Kč             

             HPMO                                       39.230 Kč

             daň (%DPFO)                              23,2 %

_____________________________________________________________________ 

            Podnikatelé nebo rentiéři jako fyzické osoby 

            HPMO                                   5,000.000 Kč

            Daň(DPFO)                                    78 %

            —————————————————————

             HPMO                                10,000.000 Kč 

            Daň(DPFO)                                   85,8 % 

29. 12. 2017