EDITORIAL časopisu ELEKTRO č. 8-9/2017

Milí čtenáři.

Skončily prázdniny a letní dovolené, nás život se pomalu vrací k „normálu“. Většina z nás si užila relativně bezstarostné dny plné sluníčka, koupání či jiných aktivit a určitě zbylo dost času i na rodinu a přátele. Stále více Čechů za­vítá o dovolené do exotických zemí a užívá si pobyt i v destinacích, které byly dříve pro prů­měrného občana finančně nedostupné. Období prázdnin tak bývá mimořádně náročné nejen energeticky, ale také finančně. Při po­hledu na zející díru v rodinném rozpočtu a prázdnou peněženku po návratu z vysněné dovolené si člověk uvědomí, že to s naší ži­votní úrovní stále není asi takové, jak bychom si přáli. Polistopa­dové naděje a euforie roku 1989, totiž že během pár let doženeme hospodářsky vyspělé západní země, nepochybně již dávno vzaly za své. Češi berou jen asi 40 % průměrné mzdy v EU a v porovnání se situací např. v Německu je naše průměrná mzda sotva čtvrti­nová. Reálné české mzdy (po započtení inflace) rostou téměř nejpomaleji v celé Evropě a nízké mzdy znamenají nízké odvody do státní pokladny a v konečném důsledku i nízké důchody. Je to iro­nie, protože máme nejvyšší míru celkových odvodů v EU – více než 55 % z hrubé mzdy; objem sociálních odvodů v poměru k HDP patří u nás k nejvyšším v ekonomicky vyspělém světě. V současné době se nám moc nedaří ani v oblasti produktivity práce. V roce 2015 dosahovala v Česku jen 74 % průměru v EU -v Německu to bylo např. 126 %. Průměrný Čech za hodinu práce „ vyprodukuje “ zboží za 15 dolarů, zatímco jeho německý kolega za dvojnásobek. A to i přesto, že český pracovník stráví v práci výrazně více času – za rok je to v průměru 1 793 hodin oproti 1 376 hodinám v Ně­mecku. Příčinou malé produktivity není to, že by čeští pracovníci byli méně zruční nebo pomalejší, ale spíše to, že se produkují vý­robky a služby za nižší ceny, tj. s nízkou přidanou hodnotou. Jsme tak vysoce kvalifikovanou, ale levnou montovnou Evropy, proto­že produkujeme „německou kvalitu za „českou cenu“. Dalším nepříznivým faktorem pro úspěšný ekonomický rozvoj země je, že chybí technici na všech úrovních – což je pro zemi založenou na průmyslu (asi 47 %) dost tragické. Pozitivní však snad je, že česká ekonomika by měla podle kvalifikovaného odhadu ekonomů v roce 2017 posílit o 2,7 % oproti roku 2016. Velmi pozitivní jsou reálné výsledky za 2. čtvrtletí letošního roku, kdy byl zaznamenán rychlý růst HDP ve výši 4,5 % (průměr v EU jen 2,3%). Důvody tohoto plusového zvratu jsou především dva: domácnosti více utrácejí a současně firmy více investují. Kromě toho jsou nyní podmínky pro podnikání v zemích střední a východní Evropy nadmíru pří­znivé. Dlouhodobou udržitelnost tohoto pozitivního vývoje ohro­žují hlavně nedostatek odborníků, vysoká míra úředníků a nízká přidaná hodnota výroby. Při porovnání makroekonomických uka­zatelů, jako jsou nezaměstnanost, HDP, státní dluh a deficit veřej­ných financí, patří však Česko spolu s Estonskem k nejstabilněj­ším státům z bývalých postkomunistických zemí v Evropě. Máme sice v porovnání s průměrem v EU co dohánět, ale máme dobře našlápnuto – známe své slabiny, víme, kde jsou zdroje i rezervy. Je to tedy jen na nás, jak se s tím dokážeme vypořádat.

Vážení čtenáři. Letní dvojčíslo ELEKTRO, přináší na svých stránkách tradičně informace ze světa elektrotechniky a poskytu­je poučení i zábavu. Jeho zdůrazněným tématem je kromě elektro­techniky v průmyslu také Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který se koná od 9. do 13. října. Nakladatelství FCC PUBLIC zde má svou expozici v pavilonu Z, Stánek č. 40 a pořádá v rámci MSV konferenci z cyklu Energie pro budoucnost. Přijmě­te tímto, prosím, pozvání jak k návštěvě našeho Stánku, tak konfe­rence (vstup je zdarma).

 Ing. Josef Košťál, šéfredaktor

josef.kostal@fccgroup.cz