BABYLON – staří mladíci radí mladým seniorům

Občas si přečtu BABYLON-STUDENTSKÝ LIST PRO SENIORY (tak zní jeho celý název). Přináší názory absolventů a studentů Karlovy univerzity na aktuální společenské problémy. Názory většinou (domněle) „avantgardní“, které (podle jejich mínění) senioři nechápou a oni musejí „přemlouvat bábu“, jako nedávno Issová s Mádlem.

Konkrétně, ve vydání z 8. října 2012 na první straně, Stanislav Škoda v článku Nosotros, indignados (My rozhořčení) shazuje nedávné studentské bouře ve Španělsku a jejich požadavek na zavedení přímé demokracie a papouškuje konzervativní názor o nezastupitelnosti politických stran v demokracii (nutno dodat v buržoasní).

BABYLON není v odmítání přímé demokracie sám. Je to obecný názor profesionálních politologů, kteří trpí profesionální názorovou sklerózou a nejsou ochotni teorií a praxi úspěšné přímé demokracie studovat, ale pouze o ní vynášejí nekvalifikované suverénní odsudky. Ten se vyskytuje, bohužel, v celém politickém spektru zleva doprava. Nedávno jsem proto kritizoval také pana Pehe.

Když Stanislav Škoda v komentovaném článku kritizuje španělské rebely, zužuje systém přímé demokracie pouze na to, čemu on říká „demokracie internetových referend“ a tvrdí, že by jistě selhala a rebelové by rychle „přišli ke křížku“ a běželi by honem volit korupčníky z tradičních politických stran.

Bohorovnost našich puncovaných politologů je obdivuhodná. Ačkoli je teorie přímé demokracie komplexně zpracována a publikovaná, ačkoli bylo u nás publikováno několik úplných návrhů Občanské ústavy ČR, založené na přímé demokracii, ačkoli ve Švýcarsku jedna z forem přímé demokracie úspěšně funguje desítky roků, nejsou naši profesionální politologové ochotni tyto materiály prostudovat a podstoupit s jejich autory seriózní diskusi.

Přes profesionální namyšlenost nebo i zbabělost politologů při odmítání polemiky i přes odpor degenerovaných politických stran, bude mezinárodní i české hnutí za přímou demokracii vytrvale vyvíjet aktivity, které nakonec musí občanskou společnost vítězně dovést k systému moderní přímé demokracie.

Pro ty, kteří se chtějí seznámit s principy moderní přímé demokracie, nabízím tyto informační zdroje:

Wikipedie – heslo: Přímá demokracie

Výzva k občanům.  A v jejím textu odkaz na Občanskou ústavu.

13.10.2012