Povedení „zástupci lidu“ brání svoje koryta

Nejhorší spodina poslanecké sněmovny freneticky vítá zpochybňování „rychlokvašeného“ zákona o přímé volbě presidenta republiky.

Že je tento ústavní(!) zákon zfušovaný, je nepochybné. Potvrzuje to známou nekompetentnost a lajdáctví sněmovny, dam a pánů poslanců, nebo v horším případě škůdcovský záměr těch zlobovaných a zkorumpovaných. Vládní koalice, ač velmi nerada, tento zákon nechala ve sněmovně projít, protože jej, pro sebe populisticky neprozřetelně, zahrnula do své koaliční smlouvy.

Odporuje to přece povýšenecké politice všech prospěchářských politických stran (Ludwig Mises – die Interessenparteien), která demokratický ústavní princip, že lid je zdrojem veškeré státní moci (Ústava, Čl.2) redukuje na plebiscit (vydávaný za všeobecné tajné volby) konaný jednou za čtyři roky, ve kterém voliči mohou hlasovat jen ano/ne o stále stejných kandidátech (dinosaurech), naservírovaných jim stranami.

Všechny tyto partaje se zuřivě brání jakýmkoli snahám, přenášet byť jen část výkonu státní moci přímo na LID. Takže rychle „přiznávají barvu“ pánové Kalousek nebo Šťastný a litují svého souhlasu nejen se schválením zákona o přímé volbě presidenta, ale také, když konečně „prozřeli“, i zákona o zřízení krajů.

Ač osobně nejsem nadšen tímto zfušovaným a rychlokvašeným zákonem o přímé volbě presidenta, jeho úspěšné naplnění již v lednu 2013 bych přesto uvítal. Protože to je alespoň nakročení na krušné cestě LIDU k vybojování jeho svatého práva na výkon veškeré moci, jak jej deklaruje i dnešní velmi nedokonalá a nedemokratická Ústava.

24.11.2012