Návrh občanské ústavy ČR

25.3.2012 vyšel můj blog s titulkem: Ústava Čl.2 – Lid je zdrojem veškeré státní moci. Tam jsem kritizoval politickou praxi, která je v zásadním rozporu s uvedeným článkem naší Ústavy, protože naše vládnoucí garnitura lidem pohrdá, prohlašuje jej za nevzdělaný a hloupý a dokonce jej častuje označením luza!

Od letošního března vystoupal hněv „luzy“ tak, že se 21. dubna sešla v počtu 100 tisíc na Václavském náměstí v Praze a požadovala demisi vlády i presidenta a nové volby do sněmovny. Arogantní Nečasova vláda dala ale najevo, že pouliční demonstrace ji nepřinutí nejen, aby odstoupila, ale ani k tomu, aby svojí protilidovou politiku změnila.

Již v minulém blogu jsem prosazoval názor, že nesjednocená občanská opozice není schopna vládu k ničemu přinutit. Že cesta ke změně je možná jen vytvořením strany nového typu, která si získá významnou část voličů, vstoupí do sněmovny a tam bude trvale a houževnatě prosazovat změnu a dodržování Ústavy. Současně jsem na mých webových stránkách publikoval program takové strany, spočívající především v přijetí Ústavy s významnými prvky přímé demokracie.

Ale všem dnešním parlamentním stranám jejich korupční partajnické vládnutí vyhovuje a proto vládnoucí klika a její státoprávní přisluhovači tvrdí, že lidová opozice umí jenom bořit a  neumí nabídnout vlastní konstruktivní alternativu.

Proto jsem vypracoval úplný návrh nové Občanské Ústavy (vycházející z Ústavy Švýcaska), jaký by občanská opozice a nová strana měly prosazovat jako hlavní cíl svého programu.

Přečtěte si jej, prosím.

24.5.2012