Paní Peake zákon o referendu

Vlk se nažere a koza zůstane celá. Tak na to šla od lesa přední zákonodárkyně České republiky při návrhu ústavního zákona o referendu. Vždyť její „veverky“ musí alespoň v něčem splnit své předvolební sliby voličům. A vyprodukovala návrh zákona o obecném referendu.

Žádná z dnešních i potenciálně vládních stran však nechce přijít o výhody, obročí a příležitosti k přivýdělku, které jejich členům, a zejména zafixovaným předním funkcionářům, zabezpečuje účast v ústavních orgánech a ve státní správě.

Možná, že se budu pro mé stálé čtenáře opakovat, ale toto tvrzení nemám jen ze sebe, ale chování těchto stran kritizoval a popsal již v roce 1924 otec moderního liberalismu, Rakušan Ludwig Mises, který je ve svém fundamentálním díle LIBERALISMUS nazval die Interessenparteien – zájmové strany. Strany, jejichž skutečným programem, pečlivě utajovaným,  je získání maxima výhod pro jejich členy na úkor většiny ostatních občanů. V tom jsou všechny strany zajedno.

Přestože pro veřejnost a voliče předstírají ochotu naplnit Čl. 2 Ústavy zákonem o referendu, podmiňují jeho vyhlašování takovými nesplnitelnými podmínkami, že proti jejich vůli a zájmům nemůže být prakticky nikdy vyhlášeno. Takže zákon podle paní Peake má být jenom ozdůbkou ústavy, předstírající splnění požadavku voličů na referendum a podíl na politických rozhodnutích, ovlivňujících jejich osud.

Pro ilustraci uvedu některé podmínky zákona:

  • žadatelů o referendum se musí podepsat pod návrh nejméně 250 tisíc
  • vyhlášení všeobecného hlasování musí získat ústavní většinu ve Sněmovně i Senátu
  • platnost rozhodnutí referenda je podmíněna účastí alespoň 50% oprávněných voličů
  • referendum může zakázat ústavní soud

Sama autorka návrhu o něm říká, cituji:

„I když po přijetí navrhované právní úpravy bude referendum zřejmě poměrně řídkou výjimkou ve způsobu výkonu státní moci, již samo jeho uzákonění zvýší vliv veřejného mínění na výkon moci zákonodárné nebo výkonné“.

Taková zákon by měli občané zcela a rozhodně odmítnout jako podvod a licoměrnost jeho autorů a dále požadovat uzákonění práva na plnohodnotné referendum, zcela nezávisle na vůli nebo nevůli prodejných poslanců a senátorů a jejich zabydlených státostran.

30.3.2012