Řešením je pouze legální změna politického systému!

Od minulého roku se stále více zvedají vlny občanského odporu proti nejrůznějším zvrhlostem dnešního společenského systému České republiky. Živelně vznikly a dále se organizují nejrůznější občanské aktivity a hnutí. Každé s jiným důrazem na různé jevy a kontroverzní fáze realizace reforem z programu pravicové koaliční vlády.

Zejména v uplynulém týdnu, projevy občanského nesouhlasu zesílily jak v počtu, tak v razanci a ultimativní formě požadavků. Nejsilnější byly demonstrace tzv. Národní rady Holešovské výzvy, celostátně organizované dne 15. března 2012.

Ve fungující občanské demokracii (jako ve vyspělých demokraciích) by se dalo očekávat, že o takové celostátní akci přinesou všechna media podrobné zprávy na prvních stánkách a v hlavních zpravodajských formátech TV a rozhlasu, a následně i kvalifikované politické komentáře a debaty s politiky a vládními činiteli. Ale v naší „demokracii“, až na ojedinělé kusé zprávičky v zapadlých částech novin nebo tele-medií, vládlo „ticho po pěšině“. Jen sobotní PRÁVO, tomu věnovalo celou stránku PUBLICISTIKA. Tam komentátor Alexandr Mitrofanov situaci charakterizoval v článku s titulkem:  Akvárium proti vlně. Že rybičky v akváriu – vláda a media -  si plavou ve svém akváriu, nakrmené a v teple, a co se děje vně, je nezajímá.

Jsem také aktivistou jedné občanské iniciativy (české části Světového hnutí za přímou demokracii – WDDM), která má zásadní výhrady k současnému stavu české společnosti a která se již několik roků snaží sjednocovat českou neparlamentní opozici tak, aby své aktivity koordinovala a tím zesílila tlak na prosazení změn existujícího společenského systému. Proto jsem se účastnil jednání Národní rady HV o přípravě demonstrace na den 15. března, a přestože nesouhlasím s jejich programem a především s taktikou, i jejího průběhu na Václavském náměstí v Praze.

Podle mého očekávání neměla tato akce předpokládanou masovou účast, ani očekávaný ohlas. Také tam prezentované požadavky a navrhovaná taktika jejich prosazování, velmi radikálně formulované, nevycházejí z reálných podmínek a nemají naději na úspěch. Objektivně spíše vedou k obavám občanů z nelegálního extremismu a nahrávají tak dnešnímu vládnímu režimu. Toho také využil ministr Kalousek v nedělních Otázkách Václava Moravce, když strašil diváky tím, že nejde o požadavek korekce vládních reforem, ale o změnu celého společenského systému v ČR, což prohlásil za útok na demokracii. To je ale pravdou jen v první části jeho tvrzení. Ano i nám (WDDM) jde o změnu politického systému. To však není útok na demokracii, ale jen na nefungující formu demokracie zastupitelské – pouze pro politickou a ekonomickou, korupční a chamtivou oligarchii, organizovanou do prospěchářských vládnoucích partají. Skutečnou demokracii je pouze demokracie „přímá“ – pro všechen lid, který se musí stát – i podle naší platné Ústavy – jediným a skutečným hegemonem ve státě, který si zaslouží název demokratický.

Vzhledem k současné situaci se rozhodlo české hnutí WDDM, přejít od osvětové a sjednocovací činnosti k  politické aktivitě. V těchto dnech probíhá poslední fáze příprav, vedoucích k založení strany zcela nového typu, která chce legálními prostředky politického soupeření prosazovat program vytvoření nového ústavního pořádku České republiky.

Současně doufáme, že deník PRÁVO bude na svých stránkách poskytovat nové straně prostor pro publikování jejího programu a naší práce.

18.3.2012

Redakci deníku PRÁVO