Proč je Palmovka tak zanedbaná?

Otevřený dotaz ke starostovi městské části Praha-Libeň, proč je městský dopravní uzel Palmovka tak odpudivý.

Vážený pane starosto,

často cestuji do centra Prahy přes významný dopravní uzel MHD Palmovka, který leží ve Vaší městské části. Je to významný uzel, kterým prochází linka metra B a řada linek tramvajových a který je terminálem řady linek autobusových. Denně jím projdou tisíce Pražanů a obyvatel severního a východního okolí Prahy.

Není to však pro ně povzbuzující zážitek. Komplex terminálu a stanic, včetně tramvajové do Holešovic, je snad v nejodpudivějším stavu ze všech v Praze.

Vše je neudržované a špinavé. Fasády vestaveb jsou počmárané a pokryté několikaletou vrstvou potrhaných plakátů. Schodiště a chodníky neviděly koště a vodu jistě několik let. Kovové konstrukce přímo žadoní o nátěr a osvětlovací tělesa jsou z velké části temná.

Odmítám předem výmluvy, že městská část nemá na opravy, údržbu a úklid finanční prostředky. Ostatní MČ na tom jistě nejsou o mnoho lépe, ale udržují své veřejné prostory na kulturní úrovni, přiměřené reprezentaci hlavního města vyspělé Evropy.

Také jsem názoru, že v Praze 8 je jistě dostatek lidí nezaměstnaných a na sociální podpoře, které by bylo možno zaměstnat základní údržbou a úklidem. Ale Váš úřad zřejmě takovou možnost ignoruje.

Očekávám Vaší odpověď o způsobu a rychlosti nápravy kritizovaných nedostatků.

S uctivým pozdravem

Zdeněk Trinkewitz

10.3.2012