Kdo inspiruje Amnesty International?

V TV jsem náhodně vyslechl rozmluvu s českou funkcionářkou Amnesty International. Dojemně líčila péči této organizace o lidská práva ve světě.

Ale tento rozhovor potvrdil můj již déle se vyvíjející názor, že tato organizace dělí svět na dvě části. Na část zemí demokratických – rozuměj s demokracií pro politickou a ekonomickou oligarchii a na část zemí totalitních – diktatury a režimy s tzv. řízenou demokracií a s úplným nebo částečným státním nebo kolektivním vlastnictvím podniků.

A-I svoje humanitní úsilí a starost o práva občanů vyvíjí pouze v té druhé části světa. Tak podle A-I třeba Indie z části první je největší světovou demokracií, zatímco Čína je největší světovou totalitní říší. Kuba je zavržení hodná diktatura, ale v Saudské Arábii a v dalších středověkých muslimských monarchií je to s lidskými právy podle A-I asi vše v pořádku.

Také by mne zajímala nomenklatura lidských práv, která A-I brání. Jak je to podle ní s lidskými právy asijských dělníků, včetně nejmenších dětí, kteří za žebráckou mzdu a v nesnesitelných pracovních podmínkách musejí pracovat 12 i více hodin denně? Jak je to s lidskými právy žen ve fundamentalistických muslimských monarchiích?

Z mých pochyb zjevně vyplývá, že Amnesty International není vedena ušlechtilým úsilím bojovat za všechna lidská práva kdekoli na světě, ale že je organizací, která slouží propagandě USA a jejich hegemonistickým politickým a ekonomickým zájmům.

4.3.2012