Přímá volba presidenta, ANO či NE?

Kdo čte pravidelně můj blog na iDNES ví, že soustavně agituji pro přímou demokracii a snažím se občanům-voličům vysvětlit proč je jedinou správnou demokracií pro všechny občany.

Jedním z našich cílů (hnutí za přímou demokracii) jsou přímé volby všech „presidentů“. Míníme tím též krajské hejtmany, primátory a starosty a řadu dalších činitelů ústavních a státní správy. Proto by se mohlo očekávat, že rozhodnutí sněmovny o přímé volbě presidenta republiky musíme bezvýhradně podporovat. Bohužel, spolu s mnoha úctyhodnými, uvážlivými a poctivými demokraty, musíme vyslovit své výhrady.

Přímá volby presidenta bude vyžadovat změnu Ústavy. Nutnou podmínkou je takové znění novely, které získá kvalifikovaný souhlas obou komor parlamentu. Ze znalosti naší politické scény vyplývá, že přijetí změny ústavy představuje dlouhou a neschůdnou cestu, která nemusí vést k cíli.

Možná, že jde o trik parlamentních stran koalice i opozice, jak před voliči sehrát divadlo o snaze plnit předvolební sliby a o nepřekonatelnosti skrytého odporu „těch druhých“, ze kterého se budou obě strany navzájem obviňovat.

Odpůrci přímé demokracie nám, jejím propagátorům, předhazují, že přímá demokracie je nerealizovatelná utopie. Jsou to „demokratičtí“ elitáři, kteří sice do ústavy píší, že zdrojem vší moci je lid, ale zároveň tento lid pohrdavě nazývají „ulicí“, luzou, která není schopná „státotvorně“ rozhodovat. Ve skutečnosti má naše hnutí (celosvětové-WDDM) propracované systémy a mechanismy přímé demokracie, které tito „státníci a demokraté“ nechtějí znát. Máme propracované i postupy, jakými by bylo možné v rámci dosavadní Ústavy a legislativy ČR vypracovat novou ústavu na principech přímé demokracie a přijmout ji celonárodním referendem. Takový postup by měl být následující:

Nejbližším krokem (taktickým) je založení strany zcela nového typu (s programem přímé demokracie) a získání maximálního počtu členů a příznivců, včetně nezištných sponzorů. Tak, aby již ve volbách v roce 2014 pronikla strana do poslanecké sněmovny a mohla tam zahájit intenzivní prosazování nejbližších postupných cílů:

1. Novely zákona o politických stranách (vzít jim statut nadřazenosti nad ostatními občanskými sdruženími a dotace ze státního rozpočtu)
2. Změny ústavy:

a) ústavní zákon o systému referend – Čl.2(2) Ústavy,

b) změnit volební systém do sněmovny z poměrného na většinový – Čl.18(1),

c) přímá volba presidenta republiky – Čl.54(2) a posílení jeho kompetencí,

d) zřízení nezávislé ústavní moci informační (s přímou volitelností mediálních rad).

3. Přijetí účinných zákonů proti všem typům korupce ve státní i soukromé sféře.

Z toho je zřejmé, že přímá volba presidenta sama o sobě není prvořadým postupným cílem přímé demokracie. Přesto ve vzniklé situaci je naše hnutí pro přímou volbu presidenta již v roce 2013. Avšak bez změny jeho kompetencí. Paralelně by mělo být připraveno doplnění  Čl.2 (2) Ústavy o systém referend, zrušen zákon o stranách a novelizován zákon o sdružování občanů pod který by strany přešly. Referendem by mělo být neprodleně rozhodnuto o vypracování nové, tzv. Občanské ústavy, která vyžaduje důkladnou odbornou přípravu a celonárodní diskuzi. Nová Ústava by povinně podléhala schválení referendem.

13.2.2012