Schwarzenberg a Okamura řeší cikánský problém

Dnes dával v PRÁVU rozhovor prezidentský kandidát Schwarzenberg. Kromě jiného potvrdil svoje sympatie k návrhu druhého kandidáta Tomia Okamury na vytvoření státu Romů, který by napodobil řešení problémů Židů vytvořením státu Izrael.

Nápad je to přijatelný, ale má dva háčky. Kde by měl být lokalizován a mají-li světoví Romové srovnatelné kulturní předpoklady pro vytvoření životaschopného státu jako měli světoví Židé.

Možná, že by se hodila Patagonie, kterou údajně vybral Jan Antonín Baťa pro přesídlení Čechů z Velkoněmecké říše. Je to obrovské území řídce obydlené a vhodné třeba pro velkochov dobytka. Ten by mohl být blízký Romům, kočovníkům a vyhlášeným chovatelům koní.

Problematičtější jsou kulturní předpoklady romského etnika pro vytvoření státu; demokratického, kulturně a ekonomicky prosperujícího. Spíše než podobnost s Izraelem se mi totiž nabízí podobnost se západoafrickým státem Libérie. Ta také vznikla v roce 1847 z touhy ponižovaných a zotročovaných amerických černochů po vlastním svobodném státu.

Její historie však ukázala, že kulturní úroveň přesídlenců z USA a jejich přezíravý vztah k domorodému černému obyvatelstvu nevedly k obecné prosperitě, ale k úpadku a anarchii. Následkem byl opakované krvavé převraty a vraždy presidentů a dlouholetá občanská válka, která byla zatím přerušena labilním mírem.

Takže vymyslet je možné lec-cos, ale uskutečnit to často nelze.

11.2.2012