Sobotka zatahuje Babiše a Bělobrádka do politikářských pletich

ANO i KDU-ČSL před volbami vyhlásily své volební programy, na které úspěšně přilákaly dostatek voličů a úspěšně vstoupily do nové sněmovny. Obě strany deklarovaly, že jejich hlavním cílem je vymýcení korupce a lupičského hospodaření minulých vlád („pravých“ i „levých“) a prosazování principů právního a sociálně odpovědného státu.

Po volbách, které přinesly drtivou porážku všech v parlamentu starých, tam „zabetonovaných“, stran si však ANO ani KDU-ČSL neví rady, jak se svým volebním úspěchem a s nabytím rozhodující politické moci naložit. Ani ony se neubránily nákaze získané moci využít pro splnění ambicí svých vůdců a členů.

Kluzký předseda ČSSD Sobotka a jeho věrný klan, lákají  ANO a KDU-ČSL, jako jezinky Smolíčka, sliby tučných poslaneckých prebend do koalice, která by pod Sobotkovým velením pokračovala v partajnickém „šafářování“ dosavadního stylu. Jen s drobnými kosmetickými úpravami, maskujícími touhu po moci a bezskrupulózní hrabivost partajních vůdců a klientů.

V probíhajících koaličních vyjednáváních ČSSD zužuje témata na nepodstatné „vylepšování“ dosavadního katastrofálního mocenského systému a zcela opomíjí potřebu zásadních  systémových změn, které jediné mohou vyřešit příčiny dlouhodobé stagnace, nebo dokonce úpadku občanské společnosti, ekonomiky a kultury České republiky. Zatažením ANO a KDU-ČSL do svých naučených účelových čachrů je chtějí socdemáci zdiskreditovat a připravovat si tím pole pro své výraznější vítězství ve všech následujících volbách do zastupitelských sborů.

Chtějí-li se tomu ANO a KDU ubránit, neměly by do koalice s ČSSD vstupovat, ale  pouze dohodnout vyslovení důvěry takové vládě, která se ve svém programu zaváže k rychlému  přijetí zákonů, vedoucích k zásadním změnám ve fungování státu: zákona o státní službě, zákona o personálním obsazování správních orgánů a managementu státních podniků a společností se státní kapitálovou účastí a o jejich platových požitcích, přijetí zákona o přímé volbě hejtmanů, starostů a vybraných vedoucích činovníků státní správy a o systému obecných referend podle švýcarského vzoru (jak žádá i Úsvit pana Okamury). A to vše nejpozději již v roce 2014 a odmítnutí jakýchkoli účelových změn Ústavy (např. pravomocí presidenta republiky).

Pokud by ČSSD na tyto podmínky nechtěla přistoupit, odmítnout vyslovit důvěru jakékoli vládě pod jejím vedením.

Aby se předešlo dalším mimořádným volbám do Sněmovny, bylo by možno dohodnout s presidentem Zemanem např. opakované pověření pana Rusnoka sestavením rekonstruované vlády a stranami ANO, KDU-ČSL, Úsvit a KSČM (většina 108  poslanců) ji vyslovit důvěru.

Ostatní legislativní iniciativy, pro které nelze nyní najít shodu stran, by neměl vládní program obsahovat a měly by být navrhovány, realizovány nebo zamítány na základě regulérního projednávání od případu k případu. Vláda odborníků (bez podmínky, že nesmí být členy některé z parlamentních politických stran) by musela svojí politiku podřizovat názoru parlamentní většiny, která jí bude poskytovat, zachovávat nebo odmítat důvěru.

13.11.2013