S Kuberou tentokrát souhlasím

Pan Kubera je tvrdý pravičák, já jsem liberální levičák a stoupenec přímé demokracie. A tak se spolu většinou neshodujeme. Ale v jednom z posledních rozhovorů pro ČT vyslovil pan Kubera názor, že vlastně nynější přechodná situace Parlamentu ČR je ideální variantou toho, jak by parlament ČR mohl fungovat:

  • Vystačí si s jednou komorou – Senátem
  • Ten byl zvolen přímo občany většinovou volbou v jednomandátových volebních obvodech
  • Má jen 87 členů – senátorů

To se shoduje s koncepcí přímé demokracie, jako s jedním z jejích prvořadých principů.

V návrzích nové tzv. Občanské ústavy ČR, která by měla být přijata po důkladné právní přípravě a celonárodní diskusi celonárodním referendem, se navrhuje Senát se 121 senátory.

Tento počet vyplývá z navrhovaného nového územního rozdělení ČR na 8 krajů s přibližnými počty 1 milionu voličů a celkem se 121 jednomandátovými volebními obvody. Volby by se i nadále konaly po 2 létech, vždy ve třetině obvodů. Dalším podmiňujícím požadavkem je odvolatelnost senátorů na návrh většiny voličů v jejich obvodu a jejich rozhodnutím v referendu, jestliže je výkonem své funkce zklamali.

Jak je vidět, o rozumných záměrech a cílech v zájmu republiky, tj. všech jejích občanů, mohou dospět inteligentní stoupenci pravice i levice ke konsenzu.

2.9.2013