Bělohradský a Klausova novoroční řeč

Přiznám se, že to není poprvé, co polemizuji s názory profesora Václava Bělohradského. Tentokrát chci komentovat jeho velký článek v PRÁVU z 5.1.2013 – Presidentova řeč. V něm zcela správně odhaluje faleš Klausova projevu, kterým kárál občany za podléhání „našeptávačům“ špatných nálad, za lenost a pohodlnost, za to, že nehledají chyby především u sebe a vyzývá je ke konzervativnímu odmítnutí volnomyšlenkářské modernity. Vrcholem jeho arogantní falše je výzva občanům k návratu ke starým dobrým mravům a k občanským povinnostem. Že tak moralizuje právě ten Klaus (!), který nepoznává špinavé peníze, který prohlásil morálku za luxusní třešničku na dortu tržní ekonomiky a který, pro ukojení svého velikášství a touhy po moci, se dvakrát probil k presidentství špinavými volebními praktikami.

Mojí dnešní polemikou s Bělohradským chci vyslovit údiv nad jho údivem z Klausovy rétoriky a argumentačních přemetů. Zřejmě si neuvědomuje, že Klaus se vždy choval důsledně podle Machiavelliho jako stoprocentní „vladař“! Vždy šel a vždy půjde za „svým“ cíleně a zcela bez ohledu na „slabosti“ morálky anebo na „naivní“ dodržování psaných zákonů i Ústavy. Klaus totiž vždy patřil (svědčí o tom svědectví jeho známých z časů studií a sportu) do geneticky deformované části populace, která je postižena chorobnou úchylkou od chování normální většiny.

Výskyt psychopatů není nějakou lokální zvláštností. Tímto problémem se zabývají psychiatři a psychologové na celém světě. Podle studie Američanů, psychiatra Roberta Hareho a psychologa Paula Babiaka, která vyšla knižně pod názvem -  Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce, je ve vládě USA více psychopatů a méně charakteru než v amerických věznicích. Tato dvojice provedla v USA výzkum jehož závěry potvrdily, že světu vládne banda se zmrzačenými charaktery a bez špetky empatie nebo zájmu o občany a osud lidstva.

Když se někdo narodí se zmrzačeným tělem, je to na první pohled jasně patrné. Pokud se však narodí se zmrzačeným charakterem, vidět to neni. A skloubíme-li inteligenci a zmrzačený charakter, zrodí se politik, byrokrat nebo podnikatel – psychopat. Těch má i Česko plno. Všichni prosazují vždy jen zájmy své a skupin do kterých patří. To co hrají je divadlo, kterému máme věřit a které má zaměstnávat naši pozornost, zatímco oni vesele mrzačí stát a bezuzdně kradou.

Také u nás se povolaní vědci zabývají výzkumem tohoto jevu. Vloni v březnu vystoupil v ČAV pro klub Sisyfos známý popularizátor vědy MUDr. Fr. Koukolík s přednáškou O špatných lidech. Referoval o zmíněných výzkumech výskytu psychopatů v americké populaci. Podle nich je výskyt psychopatů až 4% z celé populace, ale až 20% u skupiny VIP v politice, veřejné správě, managementu a mezi podnikateli. Mezi psychopaty byli jmenováni např. i britský Toni Blair nebo president USA George Bush jr. Další náš psychiatr MUDr. Cyril Höschl, DrSc již v roce 1991, v projevu při jmenování profesorem FVL Karlovy univerzity, hovořil o amerických i svých výzkumech v tomto směru. Podle nich je v populaci přibližně 80% jedinců s nižší inteligencí a několik procent idiotů a psychopatů, zmíněné VIP nevyjímaje. Nikoho pochopitelně neudiví, že jeho skeptický názor byl tehdy reflektován „oficiálními vědci“ a politickými a vládními činiteli značně negativně.

5.1.2013