Volil jsem Zemana, ale zklamal mne

Národ mu dal mandát k tomu, aby vyčistil Augiášův chlév dnešní ČR. Když psal v roce 1989 svůj slavný článek Prognostika a přestavba, byl to mladý radikál, který se nebál říct pravdu do očí tehdejším dinosaurům Husákova shnilého režimu „reálného“ socialismu. A tak národ očekával, že nyní využije všech možností, které mu poskytuje platná Ústava, k tomu, aby podle prezidentského slibu zastával svůj úřad v zájmu všeho lidu.

Snad je to způsobeno úbytkem jeho někdejšího elánu, že nekoná rázně, ale opatrnicky. Že se neodhodlal použít Článek 62, písmena a) a c) Ústavy a odvolat vládu a rozpustit sněmovnu, které vládnou podvodem a bez mandátu většiny národa, a vyvolat předčasné volby do sněmovny a po nich jmenovat novou vládu.

Dovedu si představit následující postup:

  1. Rozpuštění sněmovny
  2. Odvolání Nečasovy vlády
  3. Vypsání voleb do sněmovny
  4. Přijetí zákonného opatření Senátu o zvýšení možnosti kroužkování jmen kandidátů ve volbách do sněmovny na 10
  5. Udělit amnestii Davidu Rathovi
  6. Po ustavení nové sněmovny pověřit Davida Ratha sestavením úřednické vlády

Jistě rozpoutám bouří odporu a příval námitek o protiústavnosti takového řešení, ale hloubka politické krize v ČR je taková, že vyžaduje revoluční řešení.

9.4.2013