Stížnost na generálního ředitele České televize

Česká televize má poskytovat podle § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky. Jejím posláním je poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin, výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež. (Toto je interpretace zákona o ČT, opsaná z oficiálních www stránek Rady).

Domnívám se, že zákon není ze strany ČT dodržován. Zejména v té části, kterou jsem v citaci zdůraznil tučnými literami a činím za to odpovědným generálního ředitele ČT.

Ve zpravodajství jsou zamlčovány události domácí i světové, jejichž publikování nevyhovuje zájmu politických stran, které tvoří současnou koaliční vládu ČR. Naproti tomu jsou nepřiměřeně akcentovány události, které vyhovují jen této vládě a vládním stranám. Většina publicistických i některé vzdělávací pořady jsou jednostranně vedeny pravicovou, konzervativní a idealistickou ideologií, zatímco ideje socialistické a materialistické jsou zlehčovány a jejich publikování je potlačováno. To za situace, kdy 80% občanů nesouhlasí s politikou vlády, která se drží u moci jen kupčením s hlasy poslanců v Poslanecké sněmovně a ve které mají socialistické strany prakticky poloviční zastoupení.

Tato situace zjevně nesplňuje požadavek zákona na poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací všem obyvatelům ČR.

K podání stížnosti mne definitivně vyprovokovaly pořady paní Daniely Drtinové, která je doslova posedlá až chorobnou záští ke všemu, co jí jakkoli jen zavání socialismem. V poslední debatě s místopředsedou ČSSD Michalem Haškem, o podpoře Miloše Zemana ve 2. kole volby presidenta, ho podrobovala přímo inkvizičnímu výslechu a přesvědčovala o škodlivosti tohoto rozhodnutí. Počínala si doslova jako agent Schwarzenbergova volebního štábu.

Domnívám se, že podobné soustavné excesy této moderátorky překročily přípustnou hranici novinářské profesionality a měly již dříve vést generálního ředitele ČT k jejímu odvolání z politické publicistiky ČT, neprodleně a natrvalo.

S uctivým pozdravem

Ing. Zdeněk Trinkewitz

důchodce (1934)

P.S.     Tuto stížnost současně publikuji na blog.idnes.cz.

Mediální rada mi sice neodpověděla, ale od gen. ředitele si vyžádala zprávu. Ten to nejprve odmítl, ale ze zákona to musel udělat. Referují o tom Britské listy 10.4.2013