Monetární reforma – klíč k záchraně světa před katastrofou

Monetary Reform – The Key to Rescuing the World from Disaster, By Terry Burrows & Ian Woods, Issue 13 – Annual 2009, www.GlobalOutlook.ca

Peníze jsou rozhodující pro lidské jednání

Každý je potřebuje. Jestliže by neexistovaly, museli bychom je vynalézt. Ale kde se tu vzaly? Jestliže se zeptáte průměrného občana, kdo vytváří peníze a kdo je vydává, tak vám řekne: „vláda, samozřejmě“. Ale k jejich překvapení, pro všechny praktické případy se mýlí -  a to je příčinou obou našich chronických problémů a penězi a bezprostředně dnešní finanční krize.

Devadesát pět procent peněžní zásoby existuje ve formě šekových knížek nebo jako elektronické peníze (tj. nikoli ve fyzických mincích nebo bankovkách) a je vytvářeno rozdrobeným privátním rezervním bankovním systémem.  Ano, vytvářeno – nenápadně, bez aktiv, která by je zajišťovala a bez  dodržování podmínky minimálních bankovních rezerv. Takto vytvořené peníze(nazývané fiat money, pouze jako řádky v počítači) jsou potom půjčovány spotřebitelům a vládě. Vláda se potom zavazuje vydáním dluhopisů nebo pokladničních poukázek (I.O.U.s) na váš vrub a platí privátním bankám enormní úroky z těchto půjček – takže přivádí sebe i nás  v trvalé zadlužení u těchto privátních korporací.

A tak průměrný občan je dokonale oklamán. Vláda naše peníze neemituje. Ona by mohla a zdůrazňuji, že by měla. Ale vláda je ve skutečnosti velký vypůjčovatel a největší jednotlivý dlužník ve státě – který si vypůjčuje skoro všechny svoje peníze a vytváří trvalý dluh u privátních bank, který se zvětšuje ještě o úroky z úroků. To znamená, že vaše vláda a vy s stáváte stále více zadluženými otroky  majitelů privátních bank. Tak taď víte, proč budovy bank jsou vždy ty největší a nejprominentnější ve všech našich městech. S využitím své lichvářské moci (zvyšováním úroků z dluhu) nad vládou se staly privátní banky obřími parazity na těle lidské společnosti.

Peníze znamenají moc

Jedinečnou a nejdůležitější mocí vlády je emise a kontrola jejích peněz a úvěrů. Dokonce vojenská moc je tomu podřízena – armáda musí být placena. Když poskytne vlastní úvěr a sama určí úrokovou míru, to znamená skutečnou suverenitu uvnitř státu. To nejvíce  známé tajemství dneška  doslova je, že se vzdala své světové suverenity ve prospěch privátních bank které představuje Fed.

Příběh o tom skandálním podvodu byl popsán v Exhibits D and E on ps. 215-225, 226-229. Vytvoření Federálních rezerv v roce 1913 byla tajná smlouva mezi bankami a jejich agenty ve vládě proti skutečným zájmům národa, a jestli máme vyřešit naše dnešní finanční problémy, pak je nejdůležitější, aby tento tragický  a špatný krok z minulosti byl konečně napraven. Právo emitovat peníze a kontrolovat distribuci peněz musí být vráceno od privátních bank vládám všech zemí ve světě a obnoveno právo jejich pravých vlastníků – národů – kterým peníze musí sloužit a nikoli jim vládnout.

Když mluvíme o monetární reformě, pak je to právě toto.

Zastavit tuto hrozbu světu realizací monetární reformy

Protože právo emise úvěrů a určování úrokové míry je tak rozhodující pro finanční a politickou kontrolu, má dlouhou historii bojů o ně a o zisku z toho. Samozřejmě, že příběh s Federálními rezervami nám ukazuje, jak tato moc byla usurpována a jak pokračuje její využívání dnešními konspirátory, kteří plánují získání kontroly  nad celou planetou  její přeměnou na neo-feudální totalitární stát. Jak?

Globální elity plánují převzít podvodný soukromý centrální bankovní systém globálně, takže všechny státy přijdou navždy o své lokální měny a budou absorbovány do jediné (především elektronické) světové měny a tím přijdou o svojí suverenitu.

Tak, jak doporučují řešení finanční krize naši „lídři“, slyší pouze na jednu věc, která je nanejvýš potřebná. Chtějí jít proti obnovení vlastní emise a kontroly peněz ve všech zemích světa? Nebo jít právě opačným směrem, přijmout privátní centrální banky globálně a posílit jejich nelegitimní a vykořisťovatelskou moc ještě urychleně? Ti noví konspirátoři pro Nový Osud Světa   doufají, že vy nebudete chápat ten rozdíl.  Doufají, že to pochopíte co vlastně chtějí udělat, až již bude pozdě to zastavit.

Jediná věc, která může zastavit jejich záměry, je provedení skutečné monetární reformy. Proto my  na Global Outlok podporujeme stoupence reformy v Kongresu USA, aby se zakázal Fed a aby se právo emise peněz vrátilo lidu a státu.

Tuto reformu navrhují v Kongresu reprezentanti, demokrat Dennis Kucinich (Ohio) a republikán Ron E. Paul,MD (Texas) realizovat ve dvou krocích:

  1. Nařídit ministerstvu financí, aby vydalo USD (státovky, jako když president Lincoln vydal „Greenbacs“) a vyplatilo jimi státní dluh (u privátních bank).
  2. Zvýšit povinné reservy privátních bank od  10% (až třeba) do 100%, aby se omezila jejich možnost emitovat peníze (šekové, elektronické apod.). Současně státem převzít fondy, vytvořené pro krytí státního dluhu.

Tyto relativně jednoduché kroky, které má Kongres právo nařídit, by zahladily státní dluh bez vyvolání inflace nebo deflace; a ukončit nesprávnou praxi privátních bank, emitovat peníze ve formě půjček (tj. – podílovým krytím rezervami bank, sdružených ve Fed). Zaplacení státního dluhu by ukončilo placení úroků 400 mld.USD ročně a ulehčilo tím státnímu rozpočtu. Tento zákon by stabilizoval ekonomiku a odstranil příčiny konjunkturálních cyklů, vyvolaných právě systémem podílových rezerv.

Celý text navrhovaného zákona je přístupný na  www.TheMoneyMasters.com  a klik MONETARY REFORM ACT.

29.09.2009

Překlad pro blog idnes