Europoslankyně Hybášková mírotvorkyní

Europoslankyně Hybášková vystupuje v izraelsko–palestinském konfliktu jako vedoucí delegace Evropského parlamentu. Čeho tam chce dosáhnout, publikovala v NÁZORECH Hospodářských novin 9. ledna 2009. Pokud její názory představují stanoviska Evropské unie, pak není divu, že EU dosud není schopná zastávat roli jednoho z hegemonů světového vývoje. A že její stanoviska, ani konkrétní činy nemají významný vliv v  geopolitických procesech.

Paní poslankyně sebevědomě vyslovuje kategorické soudy o situaci na Blízkém východě jako bůhví jaký blízkovýchodní expert. Zapomíná, že její politická kariéra nevyplynula z jejích mimořádných odborných kompetencí, ale že je jen důsledkem řady pro ní příznivých náhod, jak to, bohužel, v politice nejen u nás chodí. Kuriózní je její interpretace lidských práv. Konkrétně práva národů na sebeurčení a práv demokratických. Podle jejího mínění právo na existenci má, sionistickými a imperialistickými intrikami před 60 roky uměle vytvořený stát Izrael. Ale požadavek Palestinců na navrácení jejich svobodné národní existence a rodné země, jimi obývané nepřetržitě 2000 let, je nelegitimní a jejich národně-osvobozovací boj je terorismem. Stranu Hamás, která je nejrozhodnější silou osvobozeneckých sil Palestiny, by jednoduše zakázala a nepřipustila ji k „demokratickým“ volbám do palestinské samosprávy. A vytýká Evropské unii, že to neudělala, ačkoli ve svobodných volbách dali Palestinci právě této vlastenecké straně většinu hlasů.

Kdyby paní Hybášková dovedla být objektivní a nestrannou zástupkyní Evropské unie a chtěla upřímně usilovat o spravedlivé řešení izraelsko-palestinské krize, musela by dojít k jinému závěru. Totiž, že příčinou všech izraelsko-arabských válek, zejména od Suezské války v roce 1956, je arogantní národnostní útlak Palestinců ze strany izraelských jestřábů – nacionalistů, rasistů a náboženských fanatiků. Jediným možným a alespoň částečně spravedlivým řešením šedesátiletého konfliktu Židů a Arabů, je stažení všech židovských osadníků z území palestinské samosprávy a vytvoření a mezinárodní uznání svobodného státu Palestinců, doprovázené nezpochybnitelnými zárukami existence a bezpečnosti Izraele i Palestiny ze strany všech stálých členů Rady bezpečnosti OSN.

11.1.2009

Blog idnes