Otevřený dopis ministru Římanovi a předsedovi ČMKOS Milanu Štěchovi

Vážení pánové,

velice jsem pohoršen Vaší pasivitou při plošné likvidaci řady našich historicky úspěšných výrobních oborů. Dnes, zcela konkrétně, při likvidací našeho sklářství. Dozvídáme se, že má být ukončena výroba proslulého českého křišťálu, který zdobí sídla mnohých hlav států a celebrit v celém světě. Umělecký český křišťál nejenže dosud dával práci stovkám a tisícům sklářů, ale i obchodníkům s uměleckým sklem a suvenýry a který dosud je lákadlem pro turisty, směřující do ČR, zvláště do Prahy. Zastavení jeho výroby v Česku by nebylo jen ztrátou ekonomickou, ale také zánikem jedné z význačných oblastí tradiční české umělecké tvorby.

Ve světě vidíme, jak vláda USA zachraňuje americkou výrobu automobilů; Itálie a Francie zachraňují své národní společnosti řízenou privatizací nebo fúzemi se silnými strategickými partnery, aby se vyhnuly nenávratné likvidaci významných segmentů svých národních ekonomik. Naše vláda nečinně přihlíží a jen počítá, zdali bude mít v rozpočtu rezervy na podpory v nezaměstnanosti, případně na přeškolování lidí do špatně placených oborů, které umí ve světě kdekdo. Nečinné zůstávají i odbory.

Být na místě odborů, vyzval bych vládu k okamžitým krokům pro záchranu Krystalexu Nový Bor. Při odmítnutí bych ji pohrozil generální stávkou a v případě nutnosti i její realizací. Motivem by neměl být jen aktuální případ Krystalexu, ale dlouhodobě nezodpovědná pasivita vlády při plošné likvidaci celých oborů českého průmyslu.

Tento dopis předávám ke zveřejnění Hospodářským novinám.

4. ledna 2009

Zkrácené vyšlo v HN 9.1.2009