Presidentův novoroční projev 2009

Novoroční projev 2009 presidenta Václava Klause k národu byl očekáván s obavami nejen v Česku, ale i v Evropské unii. 1. ledna ve 13:30 hod. obavy mohly bez újmy odpadnout, protože tentokrát vystoupil Václav Klaus jako státník a reprezentant členského státu Unie, který ji v první polovině roku předsedá a zdržel se pronášení stanovisek, která by byla v rozporu s evropskou politikou vlády.

Představil se raději v roli moudrého nadstranického otce vlastí, kterému jde vždy jen o blaho jeho národa. Ačkoli pojem přímá demokracie výslovně nepoužil, zazněly z jeho řeči tóny zastánce směřování k ní. Nebudu presidenta citovat doslovně, protože nemám zvukový záznam jeho projevu. Ale řekl, že každý politik by měl být za svojí činnost odpovědný občanům. Také, že o veřejných věcech by se mělo rozhodovat co nejblíže k místu, kterého se týkají. A vyzýval národ k jednotě při zdolávání ekonomické krize. Hlavně se obrátil na odbory, aby nyní neuplatňovaly vyšší mzdové požadavky a pomohly tak svým zaměstnavatelům udržet konkurenční schopnost jejich podniků.

V této části projevu se však Klausova slova dostala do sporu jeho skutečnými činy. Vždyť kdo byl hlavním ideologem a tvůrcem zastupitelské demokracie s neomezenou vládou politických stran a předním aktérem snah o změnu volebního systému, který by tento paskvil demokracie ještě prohloubil a petrifikoval. Stejně je tomu s decentralizací státní správy. ODS pod jeho vedením dlouho vzdorovala vytvoření krajských úřadů a když je prosadila ČSSD, jeho ODS alespoň novou krajskou správu rozdrobila a zbavila řady důležitých pravomocí, které dále ponechala v pražských ministerstvech. Co se týká jeho výzvy k národu, aby táhl za jeden provaz v duchu: „Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří“, zapomněl na domluvu pro podnikatele a manažery. Velmi mnozí z nich si zvykli na trvalý příliv královských zisků a manažerských odměn ve stonásobcích platů jejich zaměstnanců, ale místo toho, aby je akumulovali v kapitálu pro rozvoj podnikání, promrhávají je v ukájení svých přepychových koníčků. Pravda, snad ne všichni musí být takoví. Dá-li se věřit panu Babišovi v rozhovoru pro Hospodářské noviny, ten žije uměřeně a většinu zisku opakovaně vkládá do prosperity svých podniků. Přeje-li si Václav Klaus sociální mír upřímně, pak by se měl stát propagátorem progresivního zdanění osobních příjmu, jako je tomu ve všech vyspělých státech, a silného spotřebního zdanění přepychového a ekologicky škodlivého zboží a služeb.

1. ledna 2009

Použit v blogu idnes