Bližší informace ke sloupku „Lidé a Elektro“

- Sloupek přispívá k atraktivitě jednotlivých čísel ELEKTRO a má za účel spíše lidsky než profesně představit osoby působící v oboru elektro;

- Osobní aspekt sloupku a jeho autenticita navíc posilují sounáležitost titulu Elektro s elektrotechnickým prostředím;

- Anketa čtenosti ELEKTRO, provedená na přelomu loňského roku, potvrdila velmi významnou oblibu této rubriky;

- Otázky jsou kladeny manažerům významných firem, pracovníkům institucí v oboru elektro, všem těm, kteří v tomto oboru mohou svému okolí něco sdělit a být zajímaví (pro příklad přikládám sloupky z minulých čísel);

- Otázky jsou dobrovolné, je jich záměrně více, aby z nich mohl odpovídající podle vlastního uvážení některé vynechat, doplnit je, nahradit vlastní otázkou a odpovědí apod;

- Odpovědi mohou samozřejmě obsahovat určitou nadsázku;

Prosím o potvrzení.

Děkuji, zdravím a nashledanou

Ing. Jiří Kohutka, šéfredaktor ELEKTRO

www.eel.cz

___________________________________________________

Otázky pro LaE

Přisuzoval jste někdy význam znamení, ve kterém jste narozen?

Jsem člověk absolutně racionální. Astrologie, numerologie a jiné pavědy jsou mi směšné. Zúčastňuji se aktivit klubu Sysifos a klubu Skeptiků, kde také přednáším.

Je vedle elektrotechniky nějaký jiný obor, kterému se věnujete?

Vždy mne zajímala historie, přírodní vědy, filosofie, politická ekonomie a politologie. Dnes jako důchodce se jim plně věnuji a také v nich publikuji – http://trinkewitz.cz.

Máte nějakého zajímavého koníčka?

Vysloveného koníčka nemám, pokud jím není nutná údržba chalupy nebo nepravidelná turistika. Také maluji obrazy. Většinou kopie mých oblíbených malířů – Picassa, Cézanna, Kremličky , ale občas i vlastní témata.

Kdo vás profesně nejvíce ovlivnil?

Na ČVUT profesoři Jan Bašta, Jaroslav Kučera, Zdeněk Trnka. V praxi v ČKD–Kolbence šéf zkušebny elektrických strojů ing. Václav Kubík.

Jakou hudbu máte rád?

Hrajete na nějaký hudební nástroj? Na který?

Lituji, že se mi nedostalo žádného hudebního vzdělání. Ale mám rád každou dobrou hudbu. Z klasické nejraději Mozarta a barokní mistry obecně. Symfonickou od Dvořáka, Smetany, Janáčka. Ale také „klasický“ jazz, šansony nebo kvalitní muzikál. Protiví se mi všechny soudobé hlučné a dekadentní hudební formy a kapely.

Co právě čtete. Jakou literaturu máte rád? Oblíbený literární žánr, autor?

V mládí jsem byl knihomolem a přečetl stovky knih ze světové krásné literatury. Dnes již krásnou literaturu prakticky nečtu. Čtu jen literaturu faktu a odborná díla z mých oblíbených oborů. Protože právě vyšli poslední Hanzelka a Zikmund, přečetl jsem si znovu Afriku snů a skutečnosti. Pozoruhodná a zapomenutá je tam jejich tvrdá kritika imperialismu a kolonialismu.

Oblíbení autoři: Vančura, Hašek, Hrabal, kteří pravdivě a s porozuměním píší o českém človíčkovi.

Co sport, fandíte zvlášť některému?

Aktivně jsem hrával košíkovou a odbíjenou, fakultativně jsem hodně plaval. Zásadně nefandím. Zvláště nyní, když se sport stal čistým byznysem, prolezlým dopingem a korupcí. Olympijský sport by se měl vrátit k čistému amatérismu a profesionální by měl být považován za součást byznysu.

Oblíbený citát?

Na citáty si moc nepotrpím. Snad jen ten od inženýra Izraela Branda:  „Je volovi je vše jasné“.

Co bylo Vaše dosavadní nejtěžší rozhodnutí?

Asi jsem měl v životě štěstí, protože jsem žádné opravdu těžké rozhodnutí dělat nemusel.

Co považujete za svou silnou stránku?

Racionalitu, odvahu a rozhodnost – to jsou podle mého nejdůležitější vlastnosti manažera jak podniku, tak i vlastního života.

Čeho si nejvíc vážíte u svých spolupracovníků?

Loajality, pracovitosti, poctivosti a kreativity.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch?

Konsolidaci a modernizaci LOMŮ MOŘINA s.r.o., kde jsem měl v závěru své kariéry možnost alespoň částečně realizovat svojí vizi moderního podnikového managementu.

Řídíte se nějakým životním krédem? Pokud ano, jakým?

Na slovíčka, citáty a kréda si nepotrpím. Mým nevysloveným krédem je poctivá práce pro spokojený život mé rodiny, mých bližních a celé lidské společnosti. K tomu mne vedli moji rodiče a tomu jsem se nikdy nezpronevěřil.

Máte nějakou konkrétní profesionální zásadu? Jakou?

Každý úkol splnit vynalézavě, rychle a kvalitně a dotáhnout jej až do úspěšného konce.

Co byste se ještě chtěl naučit?

V mém věku již asi nic. Snad se ještě zdokonalit v angličtině.

Podobají se Vám v něčem Vaše děti?

Určitě v lidské slušnosti, ke které jsme je vychovávali. Snad jim to v dnešním světě nebude na škodu.

7. dubna 2009