Jste jako oni!

V listopadu 1989 se na lidových shromážděních volalo heslo: „Nejsme jako oni“. Dnes to již neplatí. Co jiného je šestileté uvěznění 87-leté bývalé prokurátorky Brožové-Polednové, než msta a mučení? Ano, byla právem usvědčena z účasti na justiční vraždě Milady Horákové a odsouzena. Ale vzhledem k jejímu stáří a nemoci ji měl být trest prominut. Je nelidské, nehumánní a nekřesťanské trýznit starce a stařeny zejména.

Když se účastnila na zinscenovaném procesu, byla mladá a nezkušená. A jako mnozí jiní v té době, byla indoktrinována ideologií o spravedlivém boji proletariátu proti imperialismu. Nebyla sama. Obratnější „překabátovači“ – Pelikánové, Kunderové, Kohoutové aj. měli to štěstí, že nebyli mladými prokurátory, které gottwaldovské špičky dotlačily ke spoluúčasti na justiční vraždě, ale „jenom“ brali spolužákům a spoluobčanům právo na slušnou existenci. Těm obratnějším bylo odpuštěno a tu méně šťastnou vystavíme mučení. Nepřál bych strůjcům této „spravedlnosti“, ani jejich oběti, aby ve věznici zemřela a stala se opravdovou mučednicí. Podobné případy se v minulosti jejich strůjcům vždy vymstily.

20.3.2009

Pro blog idnes