Je berlínská zeď minulostí?

Německo, Evropa a Amerika v těchto dnech slaví 20. výročí pádu berlínské zdi. Politikové zmíněných zemí a zpravodajové a komentátoři všech jejich medií denně a od rána do večera připomínají hanebnost vedení NDR a SED, kterou byla nejen pošlapávána lidská práva Němců, ale která zavinila i smrt stovek lidí, kteří při překonávání zdi přišli o život. S tím musí každý slušný člověk souhlasit, to je mimo diskusi.

Takové události a skutečnosti je nutno lidem připomínat jako historickou zkušenost, která by měla pro ně být varovným mementem pro současnost. A protože si takové memento beru vážně k srdci, nemohu ignorovat fakt, že podobně obludná zeď je postavena a dále se staví v Palestině mezi územím státu Izrael a územím palestinské samosprávy.

V roce 1948 vydělila OSN část Palestiny, bývalého svěřeneckého území Společnosti národů, stanovila jeho hranice a vyhlásila na něm stát Izrael. Část zbývajícího území byla připojena k arabskému Jordánskému království, na ostatním měl vzniknout arabský stát Palestina. Okolní arabské státy s tím však nesouhlasily. Proto Izrael vojensky napadly, ale byly poraženy. Území dobytá v této první válce a potom v dalších válkách, si Izrael vždy přivlastnil a tam usedlé původní obyvatelstvo v podstatě znevolnil pod svou nadvládou. Tak vznikla palestinská otázka a nekončící válka, která trvá již více než 60 roků.

Stát Izrael vznikl rozhodnutím OSN a stejným rozhodnutím byly stanoveny jeho hranice. Podle charty OSN není dovoleno anektovat území jiného státu, které bylo dobyto ve válce. Ale Izrael přehlíží nejen toto ustanovení, ale také celou řadu rezolucí valného shromáždění OSN a jeho Rady bezpečnosti. Vládne na dobytém území a tvrdě utlačuje původní palestinské obyvatelstvo. Když se tomu obyvatelstvo oprávněně a téměř s holýma rukama brání, potlačuje jeho odpor s použitím obrovské přesily nejmodernějších zbraní a záměrně ničí veškerou infrastrukturu palestinských území. Tato jeho „obrana“ je evidentně nepřiměřená a stále více nabývá charakteru genocidy palestinského národa.

Když NDR stavěla berlínskou zeď, zdůvodňovala to obranou NDR a mírového života východních Berlíňanů před diverzními akcemi, organizovanými imperialisty z jeho západního sektoru. Dnes tvrdíme, že to byla lež, že zeď sloužila k potlačování jejich lidských práv.

K čemu dnes slouží podobná zeď, kterou vybudoval Izrael v Palestině? Údajně k obraně života mírumilovných Izraelců před diverzními akcemi zvrhlých arabských teroristů. Zde je třeba připomenout, že terorismus zavedli v Palestině právě židovské sionistické oddíly, když si chtěly bezohledným vražděním vynutit vznik židovského státu. Taktiku terorismu od nich militantní islámští Arabové převzali, když se chtějí osvobodit z područí Židů a vynutit si vznik státu palestinského.

Zeď jistě pomůže Izraelcům omezit teroristické útoky z palestinských samosprávných území, ale především omezuje lidská práva Palestinců, kterým brání v obdělávání jejich polí a v cestování za prací do Jeruzaléma, na Západní břeh a do Izraele. Proto by vládnoucí izraelští jestřábi neměli budovat tuto odpornou „berlínskou“ zeď, ale neprodleně, ve spolupráci s OSN, USA a EU, přistoupit k ustavení svobodného palestinského státu v hranicích, stanovených rezolucí OSN z roku 1948.

9. listopadu 2009

Pro blog.idnes