Vážený pane profesore Höschle, vážená paní Baudyšová

… osměluji se na Vás obrátit v dále vysvětlené problematice, protože Vás považuji v této oblasti za vysoké autority a za osoby oddané službě našemu národu a jeho nejzranitelnější části, našim dětem.

Česká televize přinesla informaci o dokumentárním filmu režisérky Nvotové, který mapuje aktivity kuriózních náboženských sekt v naší republice. Ve zpravodajství ČT byla sice jen krátká ukázka z jejich seancí, ale i ta mnou silně otřásla. Podle Listiny základních lidských práv může každý plnoletý jedinec svobodně vyznávat kteroukoli víru nebo nevíru, proti tomu nelze nic namítat. Ale televizní šot ukazoval, jak aktivisté sekty agresivním způsobem vymývají mozky dětem předškolního věku.

Protože sleduji přednášky a diskuse pana prof. Höschla vím, že paradigmata a stereotypy vnímání světa a osobní integrita člověka se neopravitelně formují právě v nejútlejším věku.
Proto se domnívám, že předvedené vymývání mozku dětí lze kvalifikovat jako těžké ublížení na zdraví podle Trestního zákona § 221 (2) c) s trestem až 5 roků vězení. Ze strany rodičů se pak jedná o trestný čin ohrožování výchovy mládeže § 217 (1) c) s trestem až 2 léta.

Zdá se však, že našim odpovědným státním orgánům je toto ohrožení a poškozování zdraví dětí lhostejné a o trestnou činnost sekt se zajímají pozdě, až když trestný čin byl dokonán a oznámen jim občany. Jako tomu bylo v tzv. Kuřimské kauze. Je to způsobeno také tím, že za násilí na dětech se považuje pouze násilí fyzické, ačkoli násilí a mrzačení psychické může mít následky mnohem těžší. O tom svědčí závažné trestné činy nezletilých a velmi obtížná integrace poškozených mladistvých do společnosti a jejich sklon k nenapravitelné recidivě.

Proto by měly být uvedené sekty pod soustavnou kontrolou policejních orgánů jako extrémistické organizace. A rodiny jejich příslušníků a stoupenců pod zvýšenou kontrolou sociálních pracovníků. Dokázané poškozování psychického zdraví jejich dětí by mělo být důvodem pro umístění dětí do ochranné výchovy.

Snad se mé názory budou někomu zdát příliš radikální a „nedemokratické“, ale ochrana dětí, ať před zločinci a šílenci, nebo před neodpovědnými či zmatenými rodiči, musí mít jasnou prioritu. To říkám jako otec a dědeček, který miluje nejen děti své rodiny, ale všechny děti světa bez rozdílu.

Smyslem mého dopisu je získání Vašeho názoru na tento problém a případně i podpory pro následující občanskou iniciativu, která by oslovila ministry vnitra a spravedlnosti s požadavkem, aby v naznačeném směru konečně začali konat, jak jim to jejich funkce ukládají.

S uctivým pozdravem

Zdeněk Trinkewitz