Daní z příjmu proti cykličnosti kapitalistické ekonomiky

Vězíme po krk v historicky největší ekonomické krizi kapitalistické ekonomiky. Všichni koryfejové oficiální ekonomické vědy se shodují na tom, že cykličnost ekonomiky je její inherentní vlastností, které nelze žádným způsobem zabránit a s níž se musí lidstvo (hlavně ti postižení chudáci) smířit. Jakékoli preventivní regulační prý musí situaci ještě zhoršit. Tvrdí např., že Rooseweltův New Deal ve 30. létech minulého století byl chybný a že tehdejší celosvětovou hospodářskou krizi jen prodloužil.

Nazval jsem tento názor oficiálním. Vedle něj však existují názory „nefatalistické“, které nabízejí schémata usměrňování takové ekonomiky, která by se vyvíjela bez hlubokých cyklických propadů. Při tom nemá jít o socialistickou plánovanou ekonomiku, ale o ekonomiku liberálně-tržní, usměrňovanou jen legislativními ekonomickými nástroji. Zejména optimálním systémem daní, určováním a kontrolou veřejných výdajů a ochranou regulérnosti trhu všech výrobních činitelů.

Na toto téma jsem v minulosti publikoval řadu textů. Proto nyní nepřicházím znovu s nějakým absolutně novým názorem. Jsem stále přesvědčen, že cykličnost kapitalistické ekonomiky vždy byla a je vyvolávána především ekonomicky iracionálním, příliš nerovným rozdělováním společenského produktu ( ……. ).

V nynější předvolební době přichází ČSSD se souborem Opatření ČSSD proti ekonomické a finanční krizi. Ne se všemi těmito návrhy souhlasím. Konkrétně ve 3. bodu tohoto souboru navrhuje progresivní zdanění příjmu fyzických osob, které je podle mého mínění klíčové a u ČSSD nedostatečně důrazné. Dalším krokem k racionálnějšímu rozdělování společenského produktu by mělo být zavedení vysokých spotřebních daní na u ekologicky škodlivých produktů, u přepychového zboží a služeb a také u všech produktů, poškozujících fyzické a duševní zdraví lidí.

Zde uvedu svůj návrh na vyměřování daně z příjmu fyzických osob, který jistě vyvolá bouřlivý odpor konzervativních a post-neoliberálních dogmatiků a multimilionářů. Pokřik o olupování úspěšných sociálním státem. V mé citované literatuře jsem, myslím dostatečně, vysvětlil, proč je kapitál povinen a ve vlastním zájmu nucen, odevzdávat větší část ze svého zisku na veřejné investice a služby, a proto se zde nebudu opakovat.

Moje schéma vyměřování daně z příjmu fyzických osob je jenom schématem, které reflektuje dnešní situaci v ČR. Číselné hodnot nelze považovat za rigidně požadované, ale jen za první návrh konstrukce této daně. Graf je v příloze.

Vyjádřeno slovně:

Do hrubého měsíčního příjmu 100 tis.Kč (tj.105)       daň    14 %

nad   105 do 108 Kč                                                         zvyšovat daň logaritmicky o 27 % na řád

nad              108  Kč                                                          daň    95 %

Graf:

lineární stupnice

graf lr

Hrubý měsíční příjem [ Kč ]

logaritmická stupnice

15. srpna 2009