Růst pro růst, výroba pro výrobu

Nedávno se konal v Paříži každoroční autosalon Mondial l´automobile. V PRÁVU z 2. října na něj reagoval Martin Hekrdla článkem Řešení na baterku. Poukazoval na to, že masivní propagace automobilů s hybridním pohonem a elektromobilů je sice vydávána za přínos k ochraně životního prostředí, ale ve skutečnosti maskuje snahu výrobců oživit poptávku po nových automobilech, které budou výrazně pracnější a dražší. Současně by to vyvolalo masivní investice do plošného budování sítě distribučních nabíjecích stanic. To vše je motivováno snahu zvýšit stagnující prodej automobilů, investiční aktivity, zaměstnanost a zisky výrobců. Ve skutečnosti je to další technologická „bublina“, která má zajistit umělý růst ekonomiky a soukromých zisků; a až praskne, bude její náklady zase platit celá společnost – stát (srovnejme s fotovoltaickou energetikou). Elektromobily vůbec nejsou tak ideální a bezproblémové, jak jsou laické veřejnosti vychvalovány. Z principu je u všech vozidel vyžadováno, aby měly co nejnižší hmotnost, což elektromobily s těžkými elektromotory, akumulátorovými bateriemi a měniči elektrické energie nesplňují. Navíc nejmodernější akumulátory vyžadují vzácné lithium, které je silně hořlavé.

Umělá euforie kolem elektromobilů je marketingovým trikem a není ojedinělým jevem. Vychází z nesmyslné neoliberální ekonomické koncepce trvalého růstu ekonomiky, poměřované podle růstu společenského produktu – HDP (resp. GDP). Tato ekonomická koncepce je jejími kritiky nazývána ekonomikou „růstu růstu“ (politolog Bělohradský a jiní). Jejím cílem není racionální uspokojování potřeb lidské společnosti, ale neustálý růst objemu prodeje zboží a služeb a z toho plynoucího zisku soukromých společností. To vše za cenu rabování všech planetárních zdrojů a katastrofální devastace životního prostředí

Při tom konkrétně u automobilů lze jít cestou přechodu na použití vodíku jako paliva u klasických pístových motorů. Dnes je sice zvládnuta výroba vodíku jen elektrolýzou z vody, pro kterou by elektrickou energii musely vyrábět neprávem zavrhované atomové elektrárny. Ale jen proto, že je záměrně světovým ropným monopolem brzděn vývoj reaktorů 4. generace, které budou schopné vyrábět vodík přímo termolýzou.

Říjen 2010