Vážený pane Fischere,

byl jsem mnohaletým čtenářem Hospodářských novin od 50. let až do počátku tohoto roku. Také jsem do nich často přispíval. Nejen do rubriky dopisů čtenářů, ale nejednou byly mé texty použity jako hlavní články v dobách předlistopadových i polistopadových. V polistopadových HN jsem oceňoval Vaše redaktorské komentáře pro jejich povolanost a objektivitu, která nemusela vždy být po chuti spíše pravicovému konformnímu mainstreamu a neodpovídala politické objednávce. Na sobě jsem tyto vlivy pocítil tím, že mé čtenářské příspěvky byly často bez mého souhlasu redakčně upravovány (a podotýkám, podobně jako v předlistopadové éře) a později zcela odmítány pro nevhodnost. Reagoval jsem tím, že jsem napsal osobní dopis šéfredaktorovi Šimůnkovi, po kterém se situace nakrátko troch zlepšila.

Definitivní obrat v HN nastal po jejich převzetí vydavatelstvím pana Bakaly. To mne vedlo k ukončení odběru HN a komunikace s jejich redakcí. Nevím, jestli jste i Vy odešel z HN podobných pohnutek, protože i dnes máte možnost v HN jako externí přispěvatel publikovat. V posledním střetu s panem Knížákem jsem stál na Vaší straně a jeho reakci považuji za sprostou aroganci, jemu vlastní.

To úvodem, abych zdůvodnil, proč se na Vás dnes obracím.

Minulou středu jsem navštívil Stavovské divadlo a zhlédl činohru Larse von Triera – Dogville. Musím konstatovat, že jediným mým uměleckým zážitkem z této návštěvy byla prohlídka překrásného interiéru této jedinečné divadelní budovy. Vlastní představení pro mne bylo duševním otřesem ve všech směrech. Měl jsem silné nutkání z hlediště odejít a počkat na manželku v bufetu. Ale ze vštípené slušnosti jsem setrval až do konce. Celé představení pro mne demonstrovalo neuvěřitelný profesionální a umělecký úpadek naší „první scény“ ve všech stupních divadelního umění. Nejprve nepochopitelný dramaturgický výběr hry, jehož záměr nechápu. Chtěl snad dramaturg sdělit divákovi, jak nenapravitelně lidsky a morálně je zkažený průměrný americký člověk, že jeho fyzická likvidace gangsterskou mafií je vlastně očistným činem? Ani mu nevadilo, že forma tohoto sdělení je neumělecká a diletantská? Zcela bezradná byla i režie a scénografie. Režie se vyžívá v nesmyslném opakovaném přecházení mnoha herců a v ochotnických šaržích představitelů hlavních postav. Nic nezachraňuje obsazení rolí řadou známých a jistě profesionálně dobrých herců. Text, ani režie hry jim ale nedala možnost podat dobrý výkon. Tristní situaci se podařilo herecky částečně vylepšit jen panům Němcovi a Hartlovi, pani Medvecké a představitelce hlavní postavy pani Žáčkové. Je a všechny ostatní dobré herce upřímně lituji za povinnost v tomto propadáku hrát.

Chci Vás touto cestou poprosit, abyste také protrpěl tento zážitek a napsal o něm pro HN svůj kritický názor. Myslím, že je to třeba, protože nelze bez odporu přihlížet očividnému hlubokému úpadku „Zlaté kapličky českého národa“. Rád bych vyjádřil svůj názor sám, ale vím, že můj text by byl opět odmítnut jako se nehodící profilu HN, jak mi bylo v minulosti často sděleno.

Omlouvám se, že Vás obtěžuji. Cítím ale, že nemohu mlčet a jinou možnost kritiky tristního stavu v ND nevidím.

Prosinec 2010