Výsledek ankety, zveřejněný v METRU 27.ledna 2005

Nespokojenost občanů s praktikováním demokracie v Česku je téměř všeobecná. Český politický systém sice formálně kopíruje západoevropské vzory zastupitelské demokracie, ale velmi nedůsledně a při realizaci zpravidla kopíruje jen to nejhorší. Běžnému občanovi asi není známo, že to byla meziválečná evropská parlamentní demokracie, neschopná činů v důsledku partajního egoismu, která vytvořila podmínky pro diktátorské režimy Mussoliniho, Hitlera a dalších.

Trefná kritika nedokonalostí zastupitelské demokracie z pera Otakara Koska zazněla 26.ledna ve sloupku METRA – Paradoxy svobodných voleb. Následující den uvedlo METRO výsledek ankety CVVM, zda by si Češi přáli autoritativní vládu raději, než demokracii. Výsledek mluví ve prospěch demokracie. To jistě není překvapením u obyvatelstva, které má ještě nezapomenuté zkušenosti s „demokracií“ reálného socialismu. Přesto nelze souhlasit s „technikou“ ankety. Jako všechny ankety a referenda, která si objednává vládnoucí moc, jsou otázky voleny a kladeny tak, aby výsledek hlasování byl takový, jaký si objednavatelé přejí.

Z otázek uvedené ankety znám jen ty, které v článku uvedlo METRO: Měli bychom se vrátit ke komunistickému způsobu vlády? Zbavit se parlamentu a mít silného vůdce? V této zemi by měla vládnout armáda? Co může chudák občan odpovědět?

Samozřejmě jen rozhodné NE!

A kýžený výsledek ankety je tu: Občané jsou s naší demokracií spokojení!

Dotazovanému občanovi není dopřána možnost volby autoritativnějších forem vlády, jaké ve světě úspěšně existují a neznamenají nutně pošlapání občanských a lidských práv. Jsou to třeba různé demokratické presidentské systémy; jako v USA. Autoritativními režimy byly jistě Gaullismus ve Francii nebo režim presidenta Wee Kim Wee v Singapuru, které umožňovaly rychlejší rozvoj svobodné občanské společnosti, nezatěžované nejrůznějšími excesy, vládnoucími v režimech s neomezenou zvůlí parlamentu.

27.1.2005