Nebezpeční pejskaři a jejich psi

Bojoví psi zase mají na účtu nové lidské oběti. Tentokrát napadl pitbul vlastního pána, kterého usmrtil a jeho manželku, kterou těžce mnohočetně poranil. Po mnoha usmrceních na nenapravitelných zmrzačeních i malých bezbranných dětí na veřejných dětských hřištích a parcích a dalších šokujících krvavých událostech se musí občan ptát, zda toto vše konečně vyburcuje zákonodárce a soudy k radikálním krokům, vedoucích k zastavení této krvavé žně.

V počtu chovaných psů na jednoho občana jsme asi na světové špičce. I když jde většinou o plemena nebojovná a menší, která ohrožují okolí méně, i tak psi nepřípustným způsobem obtěžují všechny občany znečišťováním životního prostředí svými exkrementy, ale velmi významně i mnohdy nesnesitelným a téměř nepřetržitým štěkotem v sídlištích a vyvoláváním psychických šoků a stresu u dětí i citlivějších dospělých.

Proto by konečně měly být uzákoněny přísnější podmínky pro chov psů a podstatně zvýšeny poplatky za jejich držení pro zábavu a pokuty za související přestupky. I při dnešním stavu legislativy mohou soudy důsledněji a přísněji postihovat odpovědné majitele psů. Trestně zejména za obecné ohrožení a nedbalost, majetkově povinností plně uhradit všechny způsobené škody, zejména na životě a zdraví poškozených.

Poslanci i soudy se však konjunkturálně bojí tvrdě zasáhnout proti majitelům psů, kteří dnes představují podstatnou část voličů. Buď jsou sami též módními pejskaři, nebo podléhají mentalitě té většiny, která považuje své psy za zcela rovnoprávné členy rodiny a podle toho se k ním chová. Spí s nimi v jedné posteli a jí s nimi ze stejného nádobí. Jaké to má negativní zdravotní následky nejen pro rodiny majitelů, ale prostřednictvím jejich dětí i na spolužáky, je zřejmé. V populaci se tím mnohem snadněji šíří nejrůznější infekce a paraziti. O této mentalitě svědčí i televizní vyjádření veterinářky, která usmrtila shora uvedeného vraždícího pitbula, když pro tento zákrok použila termínu euthanasie! To je však pojem, který má význam (cituji ze slovníku cizích slov) umělého lékařského zkrácení těžkého smrtelného zápasu (dodávám, že člověka), o kterýžto případ zde jistě nešlo. Zde by případným vyjádřením bylo, že pes byl utrácen. To se však útlocitným pejskařům, kteří své psy mají za členy rodiny, asi zdálo kruté, zatím co smrtelné ohrožování dětí ze sousedství je jim lhostejné.

10.10.2005