Názor čtenáře

(na článek Tomáše Váni: Západ ztrácí vlastní identitu v „METRU“ z 29. března 2006)

Západní civilizace se nerozpadá pod tlakem civilizací agresivnějších a vitálnějších, ale v důsledku falešného pojetí a praktikování liberalismu. Podle tohoto postmoderního pojetí je liberalismus vykládán tak, že individuum nesmí být žádným způsobem, v ničem a nikým omezováno ve své libovůli. Že právem každého jedince je uspokojování všech jeho tělesných a duševních žádostí a zcela nevázané užívání všech nabídek a svodů, které mu dnešní úroveň společenské produkce nabízí a umožňuje. Protože úhrnná nabídka produktů nikdy nebude moci uspokojit maximální požadavky všech členů populace, musí si každý jedinec co největší podíl pro sebe bezohledně vybojovat. Z toho vyplývá „morálka“ postmoderní společnosti, která šmahem odmítá všechny příkazy morálky antické, judaisticko-křesťanské a osvícensko-humanistické a hlásá přirozenost bezohledného soupeření mezi suverénními jedinci o maximalizaci hédonistických požitků.

Postmoderní jedinec neuznává hodnoty jakými jsou řád, úcta, solidarita, soucit, dobročinnost, mravnost, poctivost, střídmost, entusiasmus, obětavost, vlastenectví atd. a má tyto pojmy za směšné a přežité. Z takových jedinců je ovšem nemožné vytvořit společenské struktury, které by byly ochotné a schopné obhajovat dnešní postmoderní západní civilizaci. Předzvěstí bezmoci společnosti tohoto typu byla kapitulace západoevropských parlamentních demokracií před totalitami, nejprve hitlerovskou a potom stalinskou. Takto uspořádané společnosti jsou sice schopné zformovat žoldnéřské brané síly velmi dobře technologicky vybavené, ale bez sebeobětavé bojové morálky. Takové brané síly jsou náchylné k rychlé demoralizaci a nejsou schopné dlouhého houževnatého boje. Historicky to potvrzuje úpadek vojenské moci císařského Říma, v nové době porážky Američanů ve Vietnamu a Súdánu a jejich nekončící války v Afghánistánu a v Iráku.

Tomáš Váňa přeceňuje negativní vliv knihy „Da Vinciho kód“ od Dana Browna, na obrannou sílu západní civilizace v konfrontaci s islámem. Síla islámu vyplývá z jeho opožděného vývoje a z kulturní zaostalosti, jejichž následkem je zachovávání náboženské víry a fanatismu u většinové nevzdělané masy obyvatel muslimských zemí. Společenské vědomí v těchto zemích je na úrovni společenského vědomí Evropy v raném středověku. Vzdělaný a technologicky vyspělý, ale změkčilý, hédonistický a nemravný Řím také rozvrátili nekulturní barbaři z pralesů a stepí Evropy a Asie. Browna není třeba brát vážně. Je to průměrný pisálek, orientovaný na výdělek, který ví, čím si dnešní konzumní západní populace ráda zvedá své uvadající emoce.

Dnešní divák, posluchač a čtenář žádá stále dráždivější témata a způsoby podání zábavných příběhů. Při svém stále jednotvárnějším životním způsobu chce alespoň v příbězích prožívat neobyčejné zážitky. Proto žádá pohádky pro dospělé, ve kterých se může identifikovat s jejich hrdiny a prožívat s nimi jejich dobrodružství, vítězství a vytoužené rozkoše. Je možné, že takové příběhy někdo snad bere vážně, ale pro vzdělanější a soudné konzumenty je to jenom zábavná beletrie, podobná příběhům Sherlocka Holmese nebo Agenta 007. Ericha Dänikena a jeho „Vzpomínky na budoucnost“ také někteří polovzdělanci brali nějaký čas vážně, ale nakonec mnoho škody nespáchal a dnes o něm mladší generace již nic neví.

29.3.2006