Vládne se na Rusi jinak než v Česku?

K výročí obsazení ČSSR sovětskou okupační armádou vyšel v  DNES 21.8.2009 celostránkový článek Nedomluva s Ruskem od Vladimíra Votápka, povoláním analytika mezinárodních vztahů. Reaguje aktuálně na diplomatickou roztržku, která vyústila do vzájemného vypovězení zpravodajců z velvyslanectví obou států. S prezentovaným hodnocením dnešních vzájemných vztahů ČR s Ruskem lze v celku souhlasit, ale s jednou podstatnou výjimkou. Ta se netýká vzájemných vztahů, ale hodnocení politického systému a stylu vlády v Rusku.

Pan analytik v odstavci Jak se vládne na Rusi říká (cituji doslova):
Také ruskou zahraniční  politiku formulují elity. Na rozdíl od Evropy to nejsou elity demokratické. Ruské elity nevycházejí z lid, nejsou s ním propojeny miliardami vlásečnic normálního soužití rovnoprávných občanů. Ruské elity stojí od středověku nad lidem. Nespravují zemi ve společném zájmu. Ony vládnou zemi v zájmu vlastním. Masa občanů pro ně není suverénem, ale stádem ovcí, které je možno po libosti stříhat, dojit a kterým je občas nutné naházet trochu sena. (konec citátu).

Pan Votápek je typickým specialistou. Ti obvykle vědí vše o svém oboru, ale zato ve všem ostatním jsou absolutními ignoranty.

Za prvé:
Když mluví o evropských elitách, má asi na mysli jen elity politické, protože elity ekonomické zcela přirozeně ovlivňují veškerou politiku jen ve svém vlastním zájmu. A panem Votápkem zdůrazňovaná suverenita občanů platí jen na papíře a ani v těch nejtradičnějších demokratických státech není brána přísně doslova.

Za druhé:
Na výhrady pana Votápka platí rčení: Zloděj křičí: „Chyťte zloděje!“. Kdyby jen trochu naslouchal aktuálním předvolebním názorům českých občanů a sílícímu hlasu odporu některých poctivých žurnalistů a medií zjistil by, že (právem) většina z nich kritizuje naší českou politickou i ekonomickou elitu a jejich politiku zcela shodně s tím, jak on kritizuje elitu ruskou. Suverenita a rovnoprávnost našich občanů platí jen na papíru Ústavy. Mezi volbami do parlamentu poslanci, senátoři, vláda i hejtmanové, primátoři i celá státní správa zcela pohrdají názory a zájmy občanů a řídí se důsledně jen zájmy vlastními a svých klientů – „sponzorů“ z ekonomického světa i podsvětí. Policie a celé soudnictví jsou politicky a ekonomicky zkorumpované a propojené se zájmovými skupinami a s organizovaným zločinem a kauzy vyšetřují a soudí v jejich prospěch.

Jediný rozdíl mezi námi a Ruskem je pro nás pozitivní jen v tom, že naše říjnové volby do sněmovny budou určitě svobodné a nezfalšované (což není vždy jisté ani na Floridě!). Ale občané jsou tak desorientováni prodejnými medii a tak znechuceni z dosavadní politiky, že se voleb možná neúčastní nebo se nebudou umět správně rozhodnout. Proto nám nezbývá než vyčkat, zda si tentokrát vyberou lépe. Ne-li, pak bude platit, že lid má vládu, jakou si zaslouží.

25. srpna 2009