Předjaří

(Michal Růžička – Víkend 20. března)

Nejvyšší ekonomické a politické autority USA a EU řeší dilema, jak co nejrychleji uniknout ze světové ekonomické krize. Pokračovat ve vládních finančních injekcích pro krachující banky a obří korporace a tím zadlužovat státy a budoucí generace jejich občanů, nebo naopak maximálně šetřit na veřejných výdajích a ekonomickému vývoji dát volný průběh?

Všem různým NERVům nějak uniká, že racionální a účinné řešení existuje, ale že by nebylo pochuti jejich zřizovatelům a chlebodárcům.

Předjaří (z titulku) odhalilo veliký a celosvětový problém dneška – nedostatek peněz na společensky potřebné investice a služby. Ve kterých je téměř neomezený prostor pro zajištění účelné zaměstnanosti pro celou lidskou populaci a zároveň pro potřebnou produkci jejích životních potřeb.

Ekonomicky neodůvodněné monopolní ceny strategických komodit a špičkových produktů a zisky za spekulativních obchodů přeplňují bankovní účty „vyvolených“, kteří si „zařídili“, aby ze svých příjmů platili minimální daně. „Vyvolení“ tyto úspory nemohou spotřebovat a investují je do dalšího rozšiřování tradičních výrobních kapacit (např. automobilek). Ale špatně placená většina lidské populace, masa zaměstnanců, drobných podnikatelů a zemědělců nemůže stále se zvyšující nabídku absorbovat a nastává krize z nadvýroby.

Racionální řešení však existuje. Spočívá v tvrdších legislativních opatřeních proti monopolním cenám, vytváření státních rezerv všech strategických a vzácných komodit a jejich využívání proti tržním spekulacím, v monotónně progresivním zdanění osobních příjmů bez stropu, ve vysokém spotřebním zdanění přepychového zboží a služeb, produktů zdravotně a ekologicky škodlivých. Ale také v daňovém zvýhodnění efektivního aplikovaného výzkumu a technologických inovací. A následně ve využití všech takto získaných prostředků státem na společensky potřebné a prospěšné investice a služby (včetně těch do rozbitých předjarních silnic). To by ovšem muselo být doprovázeno transparentním a veřejně kontrolovatelným systémem výběru, zadávání a financování všech veřejných projektů a také soustavným redukováním státní byrokracie a všech správních nákladů.

20. března 2009

Nabídnuto HN – vyšlo 25.3.2009 pod titulkem: Zdaňme přepych a vysoké příjmy.