Jak na rostoucí nehodovost na silnicích

Policie a media podávají z týdne na týden poplašné zprávy o rostoucím počtu smrtelných nehod na našich silnicích. Hlavní podíl na nich mají neukáznění a agresivní řidiči silných vozů a motocyklů. S černým humorem se říká, že motorkáři jsou dnes hlavními dodavateli prvotřídních orgánů pro transplantace. Říká se to s humorem, ale bohužel je to pravda.

Když vyjde na víkend pěkné počasí, silnice všech tříd se motorkáři jen hemží. Smečky pořízků, oděných v černé kůži, se předvádějí na silnicích. Demonstrují, že na to mají. Nejen peníze, ale také odvahu na adrenalinový způsob jízdy, kterým stresují ostatní účastníky silničního provozu. Když je člověk pozoruje musí se ptát, co tato agresivní individua k tomu inspiruje a co jim to vlastně přináší. A musí zapochybovat o jejich duševní rovnováze a normalitě. Agresivní jedinci a skupiny obecně ohrožují většinovou společnost a ta musí mít snahu a právo se před nimi chránit. Abychom nebili nespravedliví jen vůči motorkářům, platí tyto výhrady i na „střelce“ se supervýkonnými sportovními automobily.

Na všech silnicích platí omezení maximální rychlosti. Té dnes dosahují i užitkové automobily a motocykly s mnohem nižšími výkony motorů, než jmenované superbiky a sportovní vozy. Je tedy otázkou, jak chtějí jejich majitelé zužitkovat zbytečné kilowatty jejich motorů, když ne k porušování dopravních předpisů a ohrožování ostatních uživatelů silnic.

Jsem toho názoru, že by pomohlo, kdyby se považovala taková vozidla za zařízení, představující svým provozováním obecné ohrožení a byla zařazena mezi tzv. zařízení vyhrazená, která pro svojí obsluhu a provoz vyžadují splnění zvláštních podmínek. Zákon by mohl stanovit, že do nich patří např. motocykly s výkonem motoru přes 20 kW a osobní dvoustopá vozidla s výkonem motoru nad 100 kW. A vyžadovat, aby povinná lékařská prohlídka jejich řidičů byla rozšířena o psychiatricko-psychologické vyšetření. Při zjištění psychické lability by řidičské oprávnění pro tato vozidla bylo odmítnuto nebo odebráno. Takový požadavek je již dnes uplatňován u řidičů těžkých vozidel podle § 87a, zákona o provozu na veřejných komunikacích.

Nejde tedy o nic převratně nového. A protože se právě chystá novela zákona o silničním provozu, mohli by se pánové z ministerstva dopravy a poslanecké sněmovny nad tímto návrhem vážně zamyslet.

4. června 2008