Zatoulaní psi nebo senioři ?

V televizním programu Psí život jsem se dozvěděl, že jedno naše známé město (a není výjimkou) zřídilo útulek pro opuštěné psy a že na jednoho takového psa ročně vynakládá v průměru 70 tisíc Kč! To jest skoro 6 tisíc Kč měsíčně, srovnatelných s nejnižšími starobními důchody!

V jiných televizních pořadech se dozvídáme, že pro nedostatek veřejných peněz se musí zavírat domovy pro seniory, kteří potřebují nepřetržitou péči v nejzákladnějších životních potřebách, ale nejsou schopni ji zaplatit ze svého.

Jak na tento fakt nahlíží naši zachránci zvířátek všeho druhu a politici všech stupňů, kteří jejich nátlaku populisticky podléhají. Není hodně pravdy na názoru, že nejméně chráněným živočichem na naší planetě je druh homo sapiens?