Publicista musí mít alespoň základní vzdělání

Dnes si kdekdo myslí, že může „zasvěceně“ komentovat cokoli. Bohužel to platí i pro „profesionální“ publicisty a aktéry televizních tókšou, kteří se cítí být povoláni mluvit do všeho.

Často se tito „intelektuálové“ pyšní svojí nedostatečností v přírodních a technických vědách, které považují pro „intelektuála“ za nepotřebné nebo dokonce škodlivé. Vždyť i jejich modla, filosof Jan Patočka, citoval svého učitele Edmunda Husserla, že:“…matematická přírodověda je jednou z bašt moderního nihilismu“.

Často se naši žurnalisté a publicisté vyslovují k problémům ekologicky a ekonomicky šetrné výroby dostatečného množství elektrické energie. A většinou jim při tom vůbec nevadí, že o elektrické energii nemají nejelementárnější znalosti. Volty, watty, jouly (wattsekundy), elektrické napětí, výkon a práci vůbec nerozlišují, ale přesto o nich vynášejí kategorické soudy a doporučení odborníkům a politikům.

Dnes mne rozlítil článek ve Víkendu HN pod titulkem Žití v režimu STANDBY. Autor tam, mimo jiné nesmysly, říká, že spotřeba energie je např. 30 wattů denně. To je blábol nedůstojný absolventa základní školy! Watt je jednotka výkonu, to jest veličiny, která se uplatňuje v každém časovém okamžiku; a pokud by byla vyjadřována za celý den, pak to může být třeba její maximální nebo průměrná hodnota. Pokud je spotřeba v režimu standby 30 wattů, pak spotřebovaná energie za den je rovna  30 wattů x 86 400 sekund (nikoli vteřin), tj. 2 592 000 wattsekund, čili 2 592 kilowattsekund, čili z placení účtů za elektrickou energii všem důvěrně známých 0,72 kWh (kilowatthodin). A autorem pro budoucno slibovaná denní spotřeba energie nedosáhne 1 wattu, ale 0,024 kWh.

29.4.2008