Za činy dětí odpovídají rodiče!

Jako občan a právní laik nemohu pochopit, proč si občanské a trestní právo neumí poradit s postihem protispolečenských aktivit nezletilců. Existující přece zákony, které dávají možnost postihovat za trestné činy i majetkové škody osoby za nezletilce odpovědné. Že tato možnost není využívána, si vysvětluji pohodlností, leností a trestuhodnou nečinností orgánů činných v trestním řízení.

Prakticky denně nás média informují o trestných aktivitách nezletilců, které zůstávají zcela bez odezvy. Čímž jsou další nezletilci a často i jejich dospělí návodčí přímo povzbuzováni k pokračování v protispolečenské činnosti.

Dozorové orgány policie a stát­ních zastupitelství a soudy vyšších stupňů by měly tuto liknavost a nečinnost důsledně a tvrdě postihovat až do krajních důsledků.

příspěvek do HN