Kdo koupí náhrobky z Terezína ?

16. dubna 2008 přinesly všechny deníky zprávu o zpustošení terezínského hřbitova zloději barevných kovů. Reakce medií byl tentokrát zvláště rozhořčená tím, že se jedná o pietní místo obětí holokaustu.

Oživilo to problém podobných krádeží na jiných hřbitovech, krádeží pomníků a jiných uměleckých děl z veřejných prostranství a krádeží kovů obecně. Kromě pohoršení a nářků veřejnosti však postrádáme účinná protiopatření ze strany odpovědných orgánů státní správy, které se tváří jako téměř bezmocné.

Nelze pochopit, proč tento problém není řešen opatřeními u firem, vykupujících kovový odpad. Vždyť je zcela evidentní, že ukradené kovy musí zloději zpeněžit. A kde jinde, než u těchto firem. Ty se obvykle nemohou vymlouvat, že nepoznají, jestli je nakupovaný odpad kradený. Protože bronzové busty, kanálové mříže, dopravní značky, náhrobní desky atd.  prodávající, často podezřele vyhlížející, individuum stěží mohlo legálně vlastnit. Chování nakupující firmy lze tedy posuzovat jako trestný čin podle Trestního zákona č. 412/2002 Sb., § 251 Podílnictví (na trestném činu), s trestem pokuty nebo odnětí svobody až na 8 roků. Že by ale naše policie, státní zastupitelství nebo soudy někdy takto postupovali jsme nezaznamenali.

Stejně tolerantní jsou tyto orgány k chování různých znalců, odhadců, technických dozorů a revizních techniků, kteří v honbě za ziskem vykonávají svojí činnost v rozporu se zákonem a dobrými mravy a ke škodě třetích osob. Tím se dopouštějí trestného činu Podvod podle § 250, s trestem pokuty nebo odnětí svobody až na 12 roků. Pokud jsou jim někdy uloženy peněžité pokuty, jsou směšně nízké a tudíž neodrazující od opakování trestné činnosti. Dluhem našeho ministerstva spravedlnosti a zákonodárců je v tomto směru absence trestu, který by byl účinně odstrašující. Měl by to být zákaz dané činnosti nebo odnětí živnostenského oprávnění na stanovenou dobu.

Obávám se však, že jejich přístup je ovlivněn názorem našeho neoliberálního presidenta, že: podnikání se nesmí kriminalizovat(!)a jejich neochotou se znelíbit vládnoucí politické garnituře.

17. dubna 2008