Jízdní řády MHD jsou závazné

Jedním z ukazatelů kvality hromadné dopravy je dodržování jízdních řádů. EU např. v železniční dopravě prosazuje citelné sankce za zpoždění vlaků.

Já však chci upozornit na nešvar, který se šíří u autobusů pražské MHD. Když autobus přijede s několikaminutovým zpožděním, může pro to mít cestující pochopení. Ale za zcela nepřípustné považují, že někteří řidiči odjíždějí ze stanic i o několik minut dříve, než uvádí jízdní řád. Někomu se to může zdát malicherné, ale to neplatí u pozdních večerních spojů u autobusových linek na obvodu města. Když je interval 30 minut a první řidič odjede několik minut dříve a následující řidič o několik minut později, znamená to pro cestujícího 40 minut zbytečného čekání za chladné větrné noci a ve strachu z možného přepadení. Proto by mělo být zákonem, že spoj v žádném případě nesmí odjet předčasně!

Mluvím zde konkrétně o zkušenosti s autobusovou linkou 110 v Praze 9, kterou provozuje soukromá firma Šafránek. Její autobusy jsou ve špatném technickém stavu a její řidiči nevynikají pracovní disciplínou, ani profesionálním vystupováním.

17.4.2008