Knížákovo moderní umění v NG

2. února 2008 jsem využil návštěvu Veletržního paláce zdarma, abych posoudil, jaké převratné změny tam Knížek udělal. Popravdě musím říci, že aranžmá je asi lepší, než bylo dříve.

Shlédl jsem:
české, francouzské a cizí umění XIX. století, české do roku 1930, české po roce 1930.

Je vidět, že NG je chudá. Špičkových děl je málo.

Hlavní můj závěr:
Po roce 1930 je umělecká produkce v úpadku. Jen Kupka, J. Čapek, Špála, Zrzavý, Kremlička (výčet není úplný). Ale většina malířů jsou epigoni moderny bez vlastní invence. Úplná ztráta citu pro barvu a světlo, jen šeď a marasmus. To vše bych z ND rozprodal, nemá to hodnotu.

8.2.2008