Archiv pro rubriku: Ekonomie

Čechové objevili Ameriku!

Na začátku 90. let jsem byl předsedou dozorčí rady Svazu průmyslu ČR. Současně jsem byl technický ředitelem a členem představenstva společnosti ČKD Praha a.s., kde jsem řídil transformaci bývalých závodů ČKD na akciové společnosti a připravoval je pro 2.… Celý příspěvek…

Vyššími daněmi z příjmu a spotřebními proti cykličnosti tržní ekonomiky

Vězíme po krk v historicky největší ekonomické krizi kapitalistické ekonomiky. Všichni koryfejové oficiální ekonomické vědy se shodují na tom, že cykličnost ekonomiky je její inherentní vlastností, které nelze žádným způsobem zabránit a s níž se musí lidstvo (hlavně ti postižení chudáci) smířit.… Celý příspěvek…