Archiv pro rubriku: Ekonomie

Idiotismus epigonů neoliberální ideologie

Není to přeřeknutí. To neoliberální žvanění, praxí nepopiratelně mnohokrát popřené, není ani pokusem o teorii jako hypotézu, s nadějí na alespoň přibližnou platnost, ale právě jen cynickou ideologií nepatrné vrstvy miliardářů, sloužící jejich bezohlednému finančnímu panství nad lidstvem.… Celý příspěvek…

Co prognózuje THE ECONOMIST pro rok 2011

Dosavadní kapitalistický systém se brodí v obtížích. Celý svět ohlásil zastavení nebo dokonce pokles hospodářského růstu (HDP). I největší korporace zápasí s insolvencí, zastavují investice, omezují produkci a hromadně propouštějí zaměstnance.… Celý příspěvek…

„ZELENÉ“ zdroje energie

Teze přednášky pro AMPER – 15. dubna 2010

Zesiluje lidstvo skleníkový efekt?

Dva protichůdné názory:  ANO – NE , oba opřené o „vědecké“ výzkumy a teorie

Ekologická hnutí zastávají názor, že ANO a nátlakově vyžadují realizací těch nejfantastičtějších a ekonomicky náročných až nereálných řešení.… Celý příspěvek…

Čechové objevili Ameriku!

Na začátku 90. let jsem byl předsedou dozorčí rady Svazu průmyslu ČR. Současně jsem byl technický ředitelem a členem představenstva společnosti ČKD Praha a.s., kde jsem řídil transformaci bývalých závodů ČKD na akciové společnosti a připravoval je pro 2.… Celý příspěvek…