Archiv autora: admin

Neúnavně proti zpátečnictví

(Text nabídnutý Rudému Právu v říjnu 1989, ale redakcí nepřijatý. Po 17. a 24. listopadu jej chtěli dodatečně otisknout, ale odmítl jsem, protože pro situaci po  „převratu“  byl již zastaralý, protože byl psán tak, aby prošel normalizační cenzurou a také proto, že po listopadu byl vlastně již nepotřebný.)

 Po celou existenci člověka a lidské společnosti je hlavním cílem lidského snažení osobní blaho každého jedince.… Celý příspěvek…

Braniboři v Čechách

Po zradě zpupného českého panstva a smrti Přemysla Otakara II. upadlo království do rukou německé Říše. Tou byl dosazen za správce českého království braniborský markrabě Ota Dlouhý, který organizoval jeho rabování a mocenský i hospodářský pád.… Celý příspěvek…

Z komunismu zůstal KSČM jenom název!

V roce 1848 zakládali Marx s Engelsem Komunistickou stranu jako stranu revoluční, jejímž programem byla změna společenského řádu odstraněním bezohledného a hrabivého kapitalismu a jeho nahrazením společenským řádem, který má s osvobozením proletariátu osvobodit celou společnost.… Celý příspěvek…